Đại dịch COVID-19 tại Thái Lan

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Thái Lan
COVID-19 Cases in Thailand by province.svg
Bản đồ các tỉnh có ca nhiễm COVID-19 tại Thái Lan (tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2022)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríThái Lan
Trường hợp đầu tiênBăng Cốc
Ngày đầu13 tháng 1 năm 2020
(2 năm, 4 tháng và 1 tuần)
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc
Trường hợp xác nhận4.401.378 [1]
Trường hợp hiện tại59.576
Phục hồi4.305.699
Tử vong
29.678 [1]
Tỷ lệ tử vong0.67%
Vắc-xin
 • 56.351.771[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 51.983.476[1] (tiêm chủng đủ)
 • 135.441.874[1] (số liều đã phân bổ)
COVID-19 tại Thái Lan  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-01-13 1(n.a.)
1(=)
2020-01-17 2(+100%)
2(=)
2020-01-22 4(+100%)
2020-01-23 4(=)
2020-01-24 5(+25%)
2020-01-25 6(+20%)
2020-01-26 8(+33%)
2020-01-27 8(=)
2020-01-28 14(+75%)
2020-01-29 14(=)
2020-01-30 14(=)
2020-01-31 19(+36%)
2020-02-01 19(=)
2020-02-02 19(=)
2020-02-03 19(=)
2020-02-04 19(=)
2020-02-05 25(+32%)
25(=)
2020-02-09 32(+28%)
2020-02-10 32(=)
2020-02-11 33(+3,1%)
2020-02-12 33(=)
2020-02-13 33(=)
33(=)
2020-02-16 34(+3%)
2020-02-17 35(+2,9%)
35(=)
2020-02-20 35(=)
2020-02-21 35(=)
2020-02-22 35(=)
2020-02-23 35(=)
2020-02-24 35(=)
2020-02-25 37(+5,7%)
2020-02-26 40(+8,1%)
2020-02-27 40(=)
2020-02-28 40(=)
2020-02-29 40(=)
2020-03-01 42(+5%) 1(n.a.)
2020-03-02 43(+2,4%) 1(=)
43(=) 1(=)
2020-03-05 47(+9,3%) 1(=)
2020-03-06 48(+2,1%) 1(=)
2020-03-07 50(+4,2%) 1(=)
2020-03-08 50(=) 1(=)
2020-03-09 50(=) 1(=)
2020-03-10 53(+6%) 1(=)
2020-03-11 59(+11%) 1(=)
2020-03-12 70(+19%) 1(=)
2020-03-13 75(+7,1%) 1(=)
2020-03-14 82(+9,3%) 1(=)
2020-03-15 114(+39%) 1(=)
2020-03-16
147(+29%) 1(=)
2020-03-17
177(+20%) 1(=)
2020-03-18
212(+20%) 1(=)
2020-03-19
272(+28%) 1(=)
2020-03-20
322(+18%) 1(=)
2020-03-21
411(+28%) 1(=)
2020-03-22
599(+46%) 1(=)
2020-03-23
721(+20%) 1(=)
2020-03-24
827(+15%) 4(+300%)
2020-03-25
934(+13%) 4(=)
2020-03-26
1.045(+12%) 4(=)
2020-03-27
1.136(+8,7%) 5(+25%)
2020-03-28
1.245(+9,6%) 6(+20%)
2020-03-29
1.388(+11%) 7(+17%)
2020-03-30
1.524(+9,8%) 9(+29%)
2020-03-31
1.651(+8,3%) 10(+11%)
2020-04-01
1.771(+7,3%) 12(+20%)
2020-04-02
1.875(+5,9%) 15(+25%)
2020-04-03
1.978(+5,5%) 19(+27%)
2020-04-04
2.067(+4,5%) 20(+5,3%)
2020-04-05
2.169(+4,9%) 23(+15%)
2020-04-06
2.220(+2,4%) 26(+13%)
2020-04-07
2.258(+1,7%) 27(+3,8%)
2020-04-08
2.369(+4,9%) 30(+11%)
2020-04-09
2.423(+2,3%) 32(+6,7%)
2020-04-10
2.473(+2,1%) 33(+3,1%)
2020-04-11
2.518(+1,8%) 35(+6,1%)
2020-04-12
2.551(+1,3%) 38(+8,6%)
2020-04-13
2.579(+1,1%) 40(+5,3%)
2020-04-14
2.613(+1,3%) 41(+2,5%)
2020-04-15
2.643(+1,1%) 43(+4,9%)
2020-04-16
2.672(+1,1%) 46(+7%)
2020-04-17
2.700(+1%) 47(+2,2%)
2020-04-18
2.733(+1,2%) 47(=)
2020-04-19
2.765(+1,2%) 47(=)
2020-04-20
2.792(+0,98%) 47(=)
2020-04-21
2.811(+0,68%) 48(+2,1%)
2020-04-22
2.826(+0,53%) 49(+2,1%)
2020-04-23
2.839(+0,46%) 50(+2%)
2020-04-24
2.854(+0,53%) 50(=)
2020-04-25
2.907(+1,9%) 51(+2%)
2020-04-26
2.922(+0,52%) 51(=)
2020-04-27
2.931(+0,31%) 52(+2%)
2020-04-28
2.938(+0,24%) 54(+3,8%)
2020-04-29
2.947(+0,31%) 54(=)
2020-04-30
2.954(+0,24%) 54(=)
2020-05-01
2.960(+0,2%) 54(=)
2020-05-02
2.966(+0,2%) 54(=)
2020-05-03
2.969(+0,1%) 54(=)
2020-05-04
2.987(+0,61%) 54(=)
2020-05-05
2.988(+0,03%) 54(=)
2020-05-06
2.989(+0,03%) 55(+1,9%)
2020-05-07
2.992(+0,1%) 55(=)
2020-05-08
3.000(+0,27%) 55(=)
2020-05-09
3.004(+0,13%) 56(+1,8%)
2020-05-10
3.009(+0,17%) 56(=)
2020-05-11
3.015(+0,2%) 56(=)
2020-05-12
3.017(+0,07%) 56(=)
2020-05-13
3.017(=) 56(=)
2020-05-14
3.018(+0,03%) 56(=)
2020-05-15
3.025(+0,23%) 56(=)
2020-05-16
3.025(=) 56(=)
2020-05-17
3.028(+0,1%) 56(=)
2020-05-18
3.031(+0,1%) 56(=)
2020-05-19
3.033(+0,07%) 56(=)
2020-05-20
3.034(+0,03%) 56(=)
2020-05-21
3.037(+0,1%) 56(=)
2020-05-22
3.037(=) 56(=)
2020-05-23
3.040(+0,1%) 56(=)
2020-05-24
3.040(=) 56(=)
2020-05-25
3.042(+0,07%) 57(+1,8%)
2020-05-26
3.045(+0,1%) 57(=)
2020-05-27
3.054(+0,3%) 57(=)
2020-05-28
3.065(+0,36%) 57(=)
2020-05-29
3.076(+0,36%) 57(=)
2020-05-30
3.077(+0,03%) 57(=)
2020-05-31
3.081(+0,13%) 57(=)
2020-06-01
3.082(+0,03%) 57(=)
2020-06-02
3.083(+0,03%) 58(+1,8%)
2020-06-03
3.084(+0,03%) 58(=)
2020-06-04
3.101(+0,55%) 58(=)
2020-06-05
3.102(+0,03%) 58(=)
2020-06-06
3.104(+0,06%) 58(=)
2020-06-07
3.112(+0,26%) 58(=)
2020-06-08
3.119(+0,22%) 58(=)
2020-06-09
3.121(+0,06%) 58(=)
2020-06-10
3.125(+0,13%) 58(=)
2020-06-11
3.125(=) 58(=)
2020-06-12
3.129(+0,13%) 58(=)
2020-06-13
3.134(+0,16%) 58(=)
2020-06-14
3.135(+0,03%) 58(=)
2020-06-15
3.135(=) 58(=)
2020-06-16
3.135(=) 58(=)
2020-06-17
3.135(=) 58(=)
2020-06-18
3.141(+0,19%) 58(=)
2020-06-19
3.146(+0,16%) 58(=)
2020-06-20
3.147(+0,03%) 58(=)
2020-06-21
3.148(+0,03%) 58(=)
2020-06-22
3.151(+0,1%) 58(=)
2020-06-23
3.156(+0,16%) 58(=)
2020-06-24
3.157(+0,03%) 58(=)
2020-06-25
3.158(+0,03%) 58(=)
2020-06-26
3.162(+0,13%) 58(=)
2020-06-27
3.162(=) 58(=)
2020-06-28
3.162(=) 58(=)
2020-06-29
3.169(+0,22%) 58(=)
2020-06-30
3.171(+0,06%) 58(=)
2020-07-01
3.173(+0,06%) 58(=)
2020-07-02
3.179(+0,19%) 58(=)
2020-07-03
3.180(+0,03%) 58(=)
2020-07-04
3.185(+0,16%) 58(=)
2020-07-05
3.190(+0,16%) 58(=)
2020-07-06
3.195(+0,16%) 58(=)
2020-07-07
3.195(=) 58(=)
2020-07-08
3.197(+0,06%) 58(=)
2020-07-09
3.202(+0,16%) 58(=)
2020-07-10
3.202(=) 58(=)
2020-07-11
3.216(+0,44%) 58(=)
2020-07-12
3.217(+0,03%) 58(=)
2020-07-13
3.220(+0,09%) 58(=)
2020-07-14
3.227(+0,22%) 58(=)
2020-07-15
3.232(+0,15%) 58(=)
2020-07-16
3.236(+0,12%) 58(=)
2020-07-17
3.239(+0,09%) 58(=)
2020-07-18
3.246(+0,22%) 58(=)
2020-07-19
3.249(+0,09%) 58(=)
2020-07-20
3.250(+0,03%) 58(=)
2020-07-21
3.255(+0,15%) 58(=)
2020-07-22
3.261(+0,18%) 58(=)
2020-07-23
3.269(+0,25%) 58(=)
2020-07-24
3.279(+0,31%) 58(=)
2020-07-25
3.282(+0,09%) 58(=)
2020-07-26
3.291(+0,27%) 58(=)
2020-07-27
3.295(+0,12%) 58(=)
2020-07-28
3.297(+0,06%) 58(=)
2020-07-29
3.298(+0,03%) 58(=)
2020-07-30
3.304(+0,18%) 58(=)
2020-07-31
3.310(+0,18%) 58(=)
2020-08-01
3.312(+0,06%) 58(=)
2020-08-02
3.317(+0,15%) 58(=)
2020-08-03
3.320(+0,09%) 58(=)
2020-08-04
3.321(+0,03%) 58(=)
2020-08-05
3.328(+0,21%) 58(=)
2020-08-06
3.330(+0,06%) 58(=)
2020-08-07
3.345(+0,45%) 58(=)
2020-08-08
3.348(+0,09%) 58(=)
2020-08-09
3.351(+0,09%) 58(=)
2020-08-10
3.351(=) 58(=)
2020-08-11
3.351(=) 58(=)
2020-08-12
3.356(+0,15%) 58(=)
2020-08-13
3.359(+0,09%) 58(=)
2020-08-14
3.376(+0,51%) 58(=)
2020-08-15
3.376(=) 58(=)
2020-08-16
3.377(+0,03%) 58(=)
2020-08-17
3.378(+0,03%) 58(=)
2020-08-18
3.381(+0,09%) 58(=)
2020-08-19
3.382(+0,03%) 58(=)
2020-08-20
3.389(+0,21%) 58(=)
2020-08-21
3.390(+0,03%) 58(=)
2020-08-22
3.390(=) 58(=)
2020-08-23
3.395(+0,15%) 58(=)
2020-08-24
3.397(+0,06%) 58(=)
2020-08-25
3.402(+0,15%) 58(=)
2020-08-26
3.403(+0,03%) 58(=)
2020-08-27
3.404(+0,03%) 58(=)
2020-08-28
3.410(+0,18%) 58(=)
2020-08-29
3.411(+0,03%) 58(=)
2020-08-30
3.411(=) 58(=)
2020-08-31
3.412(+0,03%) 58(=)
2020-09-01
3.417(+0,15%) 58(=)
2020-09-02
3.425(+0,23%) 58(=)
2020-09-03
3.427(+0,06%) 58(=)
2020-09-04
3.431(+0,12%) 58(=)
2020-09-05
3.438(+0,2%) 58(=)
2020-09-06
3.444(+0,17%) 58(=)
2020-09-07
3.445(+0,03%) 58(=)
2020-09-08
3.446(+0,03%) 58(=)
2020-09-09
3.447(+0,03%) 58(=)
2020-09-10
3.454(+0,2%) 58(=)
2020-09-11
3.461(+0,2%) 58(=)
2020-09-12
3.466(+0,14%) 58(=)
2020-09-13
3.473(+0,2%) 58(=)
2020-09-14
3.475(+0,06%) 58(=)
2020-09-15
3.480(+0,14%) 58(=)
2020-09-16
3.490(+0,29%) 58(=)
2020-09-17
3.490(=) 58(=)
2020-09-18
3.497(+0,2%) 58(=)
2020-09-19
3.500(+0,09%) 59(+1,7%)
2020-09-20
3.506(+0,17%) 59(=)
2020-09-21
3.506(=) 59(=)
2020-09-22
3.511(+0,14%) 59(=)
2020-09-23
3.514(+0,09%) 59(=)
2020-09-24
3.516(+0,06%) 59(=)
2020-09-25
3.519(+0,09%) 59(=)
2020-09-26
3.522(+0,09%) 59(=)
2020-09-27
3.523(+0,03%) 59(=)
2020-09-28
3.545(+0,62%) 59(=)
2020-09-29
3.559(+0,39%) 59(=)
2020-09-30
3.564(+0,14%) 59(=)
2020-10-01
3.569(+0,14%) 59(=)
2020-10-02
3.575(+0,17%) 59(=)
2020-10-03
3.583(+0,22%) 59(=)
2020-10-04
3.585(+0,06%) 59(=)
2020-10-05
3.590(+0,14%) 59(=)
2020-10-06
3.600(+0,28%) 59(=)
2020-10-07
3.615(+0,42%) 59(=)
2020-10-08
3.622(+0,19%) 59(=)
2020-10-09
3.628(+0,17%) 59(=)
2020-10-10
3.634(+0,17%) 59(=)
2020-10-11
3.636(+0,06%) 59(=)
2020-10-12
3.641(+0,14%) 59(=)
2020-10-13
3.643(+0,05%) 59(=)
2020-10-14
3.652(+0,25%) 59(=)
2020-10-15
3.665(+0,36%) 59(=)
2020-10-16
3.669(+0,11%) 59(=)
2020-10-17
3.679(+0,27%) 59(=)
2020-10-18
3.686(+0,19%) 59(=)
2020-10-19
3.691(+0,14%) 59(=)
2020-10-20
3.700(+0,24%) 59(=)
2020-10-21
3.709(+0,24%) 59(=)
2020-10-22
3.719(+0,27%) 59(=)
2020-10-23
3.727(+0,22%) 59(=)
2020-10-24
3.731(+0,11%) 59(=)
2020-10-25
3.736(+0,13%) 59(=)
2020-10-26
3.743(+0,19%) 59(=)
2020-10-27
3.746(+0,08%) 59(=)
2020-10-28
3.759(+0,35%) 59(=)
2020-10-29
3.763(+0,11%) 59(=)
2020-10-30
3.775(+0,32%) 59(=)
2020-10-31
3.780(+0,13%) 59(=)
2020-11-01
3.784(+0,11%) 59(=)
2020-11-02
3.787(+0,08%) 59(=)
2020-11-03
3.797(+0,26%) 59(=)
2020-11-04
3.804(+0,18%) 59(=)
2020-11-05
3.810(+0,16%) 59(=)
2020-11-06
3.818(+0,21%) 60(+1,7%)
2020-11-07
3.830(+0,31%) 60(=)
2020-11-08
3.837(+0,18%) 60(=)
2020-11-09
3.840(+0,08%) 60(=)
2020-11-10
3.844(+0,1%) 60(=)
2020-11-11
3.847(+0,08%) 60(=)
2020-11-12
3.852(+0,13%) 60(=)
2020-11-13
3.861(+0,23%) 60(=)
2020-11-14
3.866(+0,13%) 60(=)
2020-11-15
3.874(+0,21%) 60(=)
2020-11-16
3.875(+0,03%) 60(=)
2020-11-17
3.878(+0,08%) 60(=)
2020-11-18
3.880(+0,05%) 60(=)
2020-11-19
3.888(+0,21%) 60(=)
2020-11-20
3.892(+0,1%) 60(=)
2020-11-21
3.902(+0,26%) 60(=)
2020-11-22
3.913(+0,28%) 60(=)
2020-11-23
3.920(+0,18%) 60(=)
2020-11-24
3.922(+0,05%) 60(=)
2020-11-25
3.926(+0,1%) 60(=)
2020-11-26
3.942(+0,41%) 60(=)
2020-11-27
3.961(+0,48%) 60(=)
2020-11-28
3.966(+0,13%) 60(=)
2020-11-29
3.977(+0,28%) 60(=)
2020-11-30
3.998(+0,53%) 60(=)
2020-12-01
4.008(+0,25%) 60(=)
2020-12-02
4.026(+0,45%) 60(=)
2020-12-03
4.039(+0,32%) 60(=)
2020-12-04
4.053(+0,35%) 60(=)
2020-12-05
4.072(+0,47%) 60(=)
2020-12-06
4.086(+0,34%) 60(=)
2020-12-07
4.107(+0,51%) 60(=)
2020-12-08
4.126(+0,46%) 60(=)
2020-12-09
4.151(+0,61%) 60(=)
2020-12-10
4.169(+0,43%) 60(=)
2020-12-11
4.180(+0,26%) 60(=)
2020-12-12
4.192(+0,29%) 60(=)
2020-12-13
4.209(+0,41%) 60(=)
2020-12-14
4.237(+0,67%) 60(=)
2020-12-15
4.246(+0,21%) 60(=)
2020-12-16
4.261(+0,35%) 60(=)
2020-12-17
4.281(+0,47%) 60(=)
2020-12-18
4.297(+0,37%) 60(=)
2020-12-19
4.331(+0,79%) 60(=)
2020-12-20
4.907(+13%) 60(=)
2020-12-21
5.289(+7,8%) 60(=)
2020-12-22
5.716(+8,1%) 60(=)
2020-12-23
5.762(+0,8%) 60(=)
2020-12-24
5.829(+1,2%) 60(=)
2020-12-25
5.910(+1,4%) 60(=)
2020-12-26
6.020(+1,9%) 60(=)
2020-12-27
6.141(+2%) 60(=)
2020-12-28
6.285(+2,3%) 60(=)
2020-12-29
6.440(+2,5%) 61(+1,7%)
2020-12-30
6.690(+3,9%) 61(=)
2020-12-31
6.884(+2,9%) 61(=)
2021-01-01
7.163(+4,1%) 63(+3,3%)
2021-01-02
7.379(+3%) 64(+1,6%)
2021-01-03
7.694(+4,3%) 64(=)
2021-01-04
8.439(+9,7%) 65(+1,6%)
2021-01-05
8.966(+6,2%) 65(=)
2021-01-06
9.331(+4,1%) 66(+1,5%)
2021-01-07
9.636(+3,3%) 67(+1,5%)
2021-01-08
9.841(+2,1%) 67(=)
2021-01-09
10.053(+2,2%) 67(=)
2021-01-10
10.298(+2,4%) 67(=)
2021-01-11
10.547(+2,4%) 67(=)
2021-01-12
10.834(+2,7%) 67(=)
2021-01-13
10.991(+1,4%) 67(=)
2021-01-14
11.262(+2,5%) 69(+3%)
2021-01-15
11.450(+1,7%) 69(=)
2021-01-16
11.680(+2%) 70(+1,4%)
2021-01-17
12.054(+3,2%) 70(=)
2021-01-18
12.423(+3,1%) 70(=)
2021-01-19
12.594(+1,4%) 70(=)
2021-01-20
12.653(+0,47%) 71(+1,4%)
2021-01-21
12.795(+1,1%) 71(=)
2021-01-22
13.104(+2,4%) 71(=)
2021-01-23
13.302(+1,5%) 72(+1,4%)
2021-01-24
13.500(+1,5%) 73(+1,4%)
2021-01-25
13.687(+1,4%) 75(+2,7%)
2021-01-26
14.646(+7%) 75(=)
2021-01-27
15.465(+5,6%) 76(+1,3%)
2021-01-28
16.221(+4,9%) 76(=)
2021-01-29
17.023(+4,9%) 76(=)
2021-01-30
17.953(+5,5%) 77(+1,3%)
2021-01-31
18.782(+4,6%) 77(=)
2021-02-01
19.618(+4,5%) 77(=)
2021-02-02
20.454(+4,3%) 79(+2,6%)
2021-02-03
21.249(+3,9%) 79(=)
2021-02-04
22.058(+3,8%) 79(=)
2021-02-05
22.644(+2,7%) 79(=)
2021-02-06
23.134(+2,2%) 79(=)
2021-02-07
23.371(+1%) 79(=)
2021-02-08
23.557(+0,8%) 79(=)
2021-02-09
23.746(+0,8%) 79(=)
2021-02-10
23.903(+0,66%) 80(+1,3%)
2021-02-11
24.104(+0,84%) 80(=)
2021-02-12
24.279(+0,73%) 80(=)
2021-02-13
24.405(+0,52%) 80(=)
2021-02-14
24.571(+0,68%) 80(=)
2021-02-15
24.714(+0,58%) 82(+2,5%)
2021-02-16
24.786(+0,29%) 82(=)
2021-02-17
24.961(+0,71%) 82(=)
2021-02-18
25.111(+0,6%) 82(=)
2021-02-19
25.241(+0,52%) 83(+1,2%)
2021-02-20
25.323(+0,32%) 83(=)
2021-02-21
25.415(+0,36%) 83(=)
2021-02-22
25.504(+0,35%) 83(=)
2021-02-23
25.599(+0,37%) 83(=)
2021-02-24
25.692(+0,36%) 83(=)
2021-02-25
25.764(+0,28%) 83(=)
2021-02-26
25.809(+0,17%) 83(=)
2021-02-27
25.881(+0,28%) 83(=)
2021-02-28
25.951(+0,27%) 83(=)
2021-03-01
26.031(+0,31%) 83(=)
2021-03-02
26.073(+0,16%) 84(+1,2%)
2021-03-03
26.108(+0,13%) 84(=)
2021-03-04
26.162(+0,21%) 85(+1,2%)
2021-03-05
26.241(+0,3%) 85(=)
2021-03-06
26.305(+0,24%) 85(=)
2021-03-07
26.370(+0,25%) 85(=)
2021-03-08
26.441(+0,27%) 85(=)
2021-03-09
26.501(+0,23%) 85(=)
2021-03-10
26.540(+0,15%) 85(=)
2021-03-11
26.598(+0,22%) 85(=)
2021-03-12
26.679(+0,3%) 85(=)
2021-03-13
26.757(+0,29%) 86(+1,2%)
2021-03-14
26.927(+0,64%) 86(=)
2021-03-15
27.005(+0,29%) 87(+1,2%)
2021-03-16
27.154(+0,55%) 87(=)
2021-03-17
27.402(+0,91%) 88(+1,1%)
2021-03-18
27.494(+0,34%) 89(+1,1%)
2021-03-19
27.594(+0,36%) 90(+1,1%)
2021-03-20
27.713(+0,43%) 90(=)
2021-03-21
27.803(+0,32%) 90(=)
2021-03-22
27.876(+0,26%) 91(+1,1%)
2021-03-23
28.277(+1,4%) 92(+1,1%)
2021-03-24
28.346(+0,24%) 92(=)
2021-03-25
28.443(+0,34%) 92(=)
2021-03-26
28.577(+0,47%) 92(=)
2021-03-27
28.657(+0,28%) 93(+1,1%)
2021-03-28
28.734(+0,27%) 94(+1,1%)
2021-03-29
28.773(+0,14%) 94(=)
2021-03-30
28.821(+0,17%) 94(=)
2021-03-31
28.863(+0,15%) 94(=)
2021-04-01
28.889(+0,09%) 94(=)
2021-04-02
28.947(+0,2%) 94(=)
2021-04-03
29.031(+0,29%) 95(+1,1%)
2021-04-04
29.127(+0,33%) 95(=)
2021-04-05
29.321(+0,67%) 95(=)
2021-04-06
29.571(+0,85%) 95(=)
2021-04-07
29.905(+1,1%) 95(=)
2021-04-08
30.310(+1,4%) 95(=)
2021-04-09
30.869(+1,8%) 96(+1,1%)
2021-04-10
31.658(+2,6%) 97(+1%)
2021-04-11
32.625(+3,1%) 97(=)
2021-04-12
33.610(+3%) 97(=)
2021-04-13
34.575(+2,9%) 97(=)
2021-04-14
35.910(+3,9%) 97(=)
2021-04-15
37.453(+4,3%) 97(=)
2021-04-16
39.038(+4,2%) 97(=)
2021-04-17
40.585(+4%) 99(+2,1%)
2021-04-18
42.352(+4,4%) 101(+2%)
2021-04-19
43.742(+3,3%) 104(+3%)
2021-04-20
45.185(+3,3%) 108(+3,8%)
2021-04-21
46.643(+3,2%) 110(+1,9%)
2021-04-22
48.113(+3,2%) 117(+6,4%)
2021-04-23
50.183(+4,3%) 121(+3,4%)
2021-04-24
53.022(+5,7%) 129(+6,6%)
2021-04-25
55.460(+4,6%) 140(+8,5%)
2021-04-26
57.508(+3,7%) 148(+5,7%)
2021-04-27
59.687(+3,8%) 163(+10%)
2021-04-28
61.699(+3,4%) 178(+9,2%)
2021-04-29
63.570(+3%) 188(+5,6%)
2021-04-30
65.153(+2,5%) 203(+8%)
2021-05-01
67.044(+2,9%) 224(+10%)
2021-05-02
68.984(+2,9%) 245(+9,4%)
2021-05-03
71.025(+3%) 276(+13%)
2021-05-04
72.788(+2,5%) 303(+9,8%)
2021-05-05
74.900(+2,9%) 318(+5%)
2021-05-06
76.811(+2,6%) 336(+5,7%)
2021-05-07
78.855(+2,7%) 363(+8%)
2021-05-08
81.274(+3,1%) 382(+5,2%)
2021-05-09
83.375(+2,6%) 399(+4,5%)
2021-05-10
85.005(+2%) 421(+5,5%)
2021-05-11
86.924(+2,3%) 452(+7,4%)
2021-05-12
88.907(+2,3%) 486(+7,5%)
2021-05-13
93.794(+5,5%) 518(+6,6%)
2021-05-14
96.050(+2,4%) 548(+5,8%)
2021-05-15
99.145(+3,2%) 565(+3,1%)
2021-05-16
101.447(+2,3%) 589(+4,2%)
2021-05-17
111.082(+9,5%) 614(+4,2%)
2021-05-18
113.555(+2,2%) 649(+5,7%)
2021-05-19
116.949(+3%) 678(+4,5%)
2021-05-20
119.585(+2,3%) 703(+3,7%)
2021-05-21
123.066(+2,9%) 735(+4,6%)
2021-05-22
126.118(+2,5%) 759(+3,3%)
2021-05-23
129.500(+2,7%) 776(+2,2%)
2021-05-24
132.213(+2,1%) 806(+3,9%)
2021-05-25
135.439(+2,4%) 832(+3,2%)
2021-05-26
137.894(+1,8%) 873(+4,9%)
2021-05-27
141.217(+2,4%) 920(+5,4%)
2021-05-28
144.976(+2,7%) 954(+3,7%)
2021-05-29
149.779(+3,3%) 988(+3,6%)
2021-05-30
154.307(+3%) 1.012(+2,4%)
2021-05-31
159.792(+3,6%) 1.031(+1,9%)
2021-06-01
162.022(+1,4%) 1.069(+3,7%)
2021-06-02
165.462(+2,1%) 1.107(+3,6%)
2021-06-03
169.348(+2,3%) 1.146(+3,5%)
2021-06-04
171.979(+1,6%) 1.177(+2,7%)
2021-06-05
174.796(+1,6%) 1.213(+3,1%)
2021-06-06
177.467(+1,5%) 1.236(+1,9%)
2021-06-07
179.886(+1,4%) 1.269(+2,7%)
2021-06-08
182.548(+1,5%) 1.297(+2,2%)
2021-06-09
185.228(+1,5%) 1.322(+1,9%)
2021-06-10
187.538(+1,2%) 1.375(+4%)
2021-06-11
189.828(+1,2%) 1.402(+2%)
2021-06-12
193.105(+1,7%) 1.431(+2,1%)
2021-06-13
195.909(+1,5%) 1.449(+1,3%)
2021-06-14
199.264(+1,7%) 1.466(+1,2%)
2021-06-15
202.264(+1,5%) 1.485(+1,3%)
2021-06-16
204.595(+1,2%) 1.525(+2,7%)
2021-06-17
207.724(+1,5%) 1.555(+2%)
2021-06-18
210.782(+1,5%) 1.577(+1,4%)
2021-06-19
214.449(+1,7%) 1.609(+2%)
2021-06-20
218.131(+1,7%) 1.629(+1,2%)
2021-06-21
221.306(+1,5%) 1.658(+1,8%)
2021-06-22
225.365(+1,8%) 1.693(+2,1%)
2021-06-23
228.539(+1,4%) 1.744(+3%)
2021-06-24
232.647(+1,8%) 1.775(+1,8%)
2021-06-25
236.291(+1,6%) 1.819(+2,5%)
2021-06-26
240.452(+1,8%) 1.870(+2,8%)
2021-06-27
244.447(+1,7%) 1.912(+2,2%)
2021-06-28
249.853(+2,2%) 1.934(+1,2%)
2021-06-29
254.515(+1,9%) 1.970(+1,9%)
2021-06-30
259.301(+1,9%) 2.023(+2,7%)
2021-07-01
264.834(+2,1%) 2.080(+2,8%)
2021-07-02
270.921(+2,3%) 2.141(+2,9%)
2021-07-03
277.151(+2,3%) 2.182(+1,9%)
2021-07-04
283.067(+2,1%) 2.226(+2%)
2021-07-05
289.233(+2,2%) 2.276(+2,2%)
2021-07-06
294.653(+1,9%) 2.333(+2,5%)
2021-07-07
301.172(+2,2%) 2.387(+2,3%)
2021-07-08
308.230(+2,3%) 2.462(+3,1%)
2021-07-09
317.506(+3%) 2.534(+2,9%)
2021-07-10
326.832(+2,9%) 2.625(+3,6%)
2021-07-11
336.371(+2,9%) 2.711(+3,3%)
2021-07-12
345.027(+2,6%) 2.791(+3%)
2021-07-13
353.712(+2,5%) 2.847(+2%)
2021-07-14
363.029(+2,6%) 2.934(+3,1%)
2021-07-15
372.215(+2,5%) 3.032(+3,3%)
2021-07-16
381.907(+2,6%) 3.099(+2,2%)
2021-07-17
391.989(+2,6%) 3.240(+4,5%)
2021-07-18
403.386(+2,9%) 3.341(+3,1%)
2021-07-19
415.170(+2,9%) 3.422(+2,4%)
2021-07-20
426.475(+2,7%) 3.502(+2,3%)
2021-07-21
439.477(+3%) 3.610(+3,1%)
2021-07-22
453.132(+3,1%) 3.697(+2,4%)
2021-07-23
467.707(+3,2%) 3.811(+3,1%)
2021-07-24
481.967(+3%) 3.930(+3,1%)
2021-07-25
497.302(+3,2%) 4.059(+3,3%)
2021-07-26
512.678(+3,1%) 4.146(+2,1%)
2021-07-27
526.828(+2,8%) 4.264(+2,8%)
2021-07-28
543.361(+3,1%) 4.397(+3,1%)
2021-07-29
561.030(+3,3%) 4.562(+3,8%)
2021-07-30
578.375(+3,1%) 4.679(+2,6%)
2021-07-31
597.287(+3,3%) 4.857(+3,8%)
2021-08-01
615.314(+3%) 4.990(+2,7%)
2021-08-02
633.284(+2,9%) 5.168(+3,6%)
2021-08-03
652.185(+3%) 5.315(+2,8%)
2021-08-04
672.385(+3,1%) 5.503(+3,5%)
2021-08-05
693.305(+3,1%) 5.663(+2,9%)
2021-08-06
714.684(+3,1%) 5.854(+3,4%)
2021-08-07
736.522(+3,1%) 6.066(+3,6%)
2021-08-08
756.505(+2,7%) 6.204(+2,3%)
2021-08-09
776.108(+2,6%) 6.353(+2,4%)
2021-08-10
795.951(+2,6%) 6.588(+3,7%)
2021-08-11
816.989(+2,6%) 6.795(+3,1%)
2021-08-12
839.771(+2,8%) 6.942(+2,2%)
2021-08-13
863.189(+2,8%) 7.126(+2,7%)
2021-08-14
885.275(+2,6%) 7.343(+3%)
2021-08-15
907.157(+2,5%) 7.552(+2,8%)
2021-08-16
928.314(+2,3%) 7.734(+2,4%)
2021-08-17
948.442(+2,2%) 7.973(+3,1%)
2021-08-18
968.957(+2,2%) 8.285(+3,9%)
2021-08-19
989.859(+2,2%) 8.586(+3,6%)
2021-08-20
1.009.710(+2%) 8.826(+2,8%)
2021-08-21
1.030.281(+2%) 9.087(+3%)
2021-08-22
1.049.295(+1,8%) 9.320(+2,6%)
2021-08-23
1.066.786(+1,7%) 9.562(+2,6%)
2021-08-24
1.083.951(+1,6%) 9.788(+2,4%)
2021-08-25
1.102.368(+1,7%) 10.085(+3%)
2021-08-26
1.120.869(+1,7%) 10.314(+2,3%)
2021-08-27
1.139.571(+1,7%) 10.587(+2,6%)
2021-08-28
1.157.555(+1,6%) 10.879(+2,8%)
2021-08-29
1.174.091(+1,4%) 11.143(+2,4%)
2021-08-30
1.190.063(+1,4%) 11.399(+2,3%)
2021-08-31
1.204.729(+1,2%) 11.589(+1,7%)
2021-09-01
1.219.531(+1,2%) 11.841(+2,2%)
2021-09-02
1.234.487(+1,2%) 12.103(+2,2%)
2021-09-03
1.249.140(+1,2%) 12.374(+2,2%)
2021-09-04
1.265.082(+1,3%) 12.631(+2,1%)
2021-09-05
1.280.534(+1,2%) 12.855(+1,8%)
2021-09-06
1.294.522(+1,1%) 13.042(+1,5%)
2021-09-07
1.308.343(+1,1%) 13.283(+1,8%)
2021-09-08
1.322.519(+1,1%) 13.511(+1,7%)
2021-09-09
1.338.550(+1,2%) 13.731(+1,6%)
2021-09-10
1.352.953(+1,1%) 13.920(+1,4%)
2021-09-11
1.368.144(+1,1%) 14.173(+1,8%)
2021-09-12
1.382.173(+1%) 14.353(+1,3%)
2021-09-13
1.394.756(+0,91%) 14.485(+0,92%)
2021-09-14
1.406.542(+0,85%) 14.621(+0,94%)
2021-09-15
1.420.340(+0,98%) 14.765(+0,98%)
2021-09-16
1.434.237(+0,98%) 14.953(+1,3%)
2021-09-17
1.448.792(+1%) 15.124(+1,1%)
2021-09-18
1.462.901(+0,97%) 15.246(+0,81%)
2021-09-19
1.476.477(+0,93%) 15.363(+0,77%)
2021-09-20
1.489.186(+0,86%) 15.469(+0,69%)
2021-09-21
1.500.105(+0,73%) 15.612(+0,92%)
2021-09-22
1.511.357(+0,75%) 15.753(+0,9%)
2021-09-23
1.524.613(+0,88%) 15.884(+0,83%)
2021-09-24
1.537.310(+0,83%) 16.015(+0,82%)
2021-09-25
1.549.285(+0,78%) 16.142(+0,79%)
2021-09-26
1.561.638(+0,8%) 16.267(+0,77%)
2021-09-27
1.571.926(+0,66%) 16.368(+0,62%)
2021-09-28
1.581.415(+0,6%) 16.497(+0,79%)
2021-09-29
1.591.829(+0,66%) 16.626(+0,78%)
2021-09-30
1.603.475(+0,73%) 16.733(+0,64%)
2021-10-01
1.615.229(+0,73%) 16.840(+0,64%)
2021-10-02
1.626.604(+0,7%) 16.943(+0,61%)
2021-10-03
1.637.432(+0,67%) 17.020(+0,45%)
2021-10-04
1.647.362(+0,61%) 17.117(+0,57%)
2021-10-05
1.657.231(+0,6%) 17.209(+0,54%)
2021-10-06
1.667.097(+0,6%) 17.311(+0,59%)
2021-10-07
1.678.297(+0,67%) 17.424(+0,65%)
2021-10-08
1.689.437(+0,66%) 17.537(+0,65%)
2021-10-09
1.700.067(+0,63%) 17.610(+0,42%)
2021-10-10
1.710.884(+0,64%) 17.683(+0,41%)
2021-10-11
1.720.919(+0,59%) 17.743(+0,34%)
2021-10-12
1.730.364(+0,55%) 17.827(+0,47%)
2021-10-13
1.740.428(+0,58%) 17.909(+0,46%)
2021-10-14
1.751.704(+0,65%) 18.029(+0,67%)
2021-10-15
1.762.190(+0,6%) 18.123(+0,52%)
2021-10-16
1.772.838(+0,6%) 18.205(+0,45%)
2021-10-17
1.783.701(+0,61%) 18.273(+0,37%)
2021-10-18
1.793.812(+0,57%) 18.336(+0,34%)
2021-10-19
1.802.934(+0,51%) 18.407(+0,39%)
2021-10-20
1.811.852(+0,49%) 18.486(+0,43%)
2021-10-21
1.821.579(+0,54%) 18.559(+0,39%)
2021-10-22
1.831.389(+0,54%) 18.625(+0,36%)
2021-10-23
1.841.131(+0,53%) 18.699(+0,4%)
2021-10-24
1.850.482(+0,51%) 18.755(+0,3%)
2021-10-25
1.859.157(+0,47%) 18.811(+0,3%)
2021-10-26
1.866.863(+0,41%) 18.867(+0,3%)
2021-10-27
1.875.315(+0,45%) 18.922(+0,29%)
2021-10-28
1.884.973(+0,52%) 19.006(+0,44%)
2021-10-29
1.893.941(+0,48%) 19.070(+0,34%)
2021-10-30
1.903.165(+0,49%) 19.158(+0,46%)
2021-10-31
1.912.024(+0,47%) 19.205(+0,25%)
2021-11-01
1.920.189(+0,43%) 19.260(+0,29%)
2021-11-02
1.927.763(+0,39%) 19.338(+0,4%)
2021-11-03
1.935.442(+0,4%) 19.394(+0,29%)
2021-11-04
1.943.424(+0,41%) 19.462(+0,35%)
2021-11-05
1.951.572(+0,42%) 19.542(+0,41%)
2021-11-06
1.960.039(+0,43%) 19.611(+0,35%)
2021-11-07
1.967.999(+0,41%) 19.664(+0,27%)
2021-11-08
1.975.591(+0,39%) 19.703(+0,2%)
2021-11-09
1.982.495(+0,35%) 19.764(+0,31%)
2021-11-10
1.989.473(+0,35%) 19.826(+0,31%)
2021-11-11
1.996.969(+0,38%) 19.883(+0,29%)
2021-11-12
2.004.274(+0,37%) 19.934(+0,26%)
2021-11-13
2.011.331(+0,35%) 19.989(+0,28%)
2021-11-14
2.018.410(+0,35%) 20.036(+0,24%)
2021-11-15
2.024.753(+0,31%) 20.081(+0,22%)
2021-11-16
2.030.700(+0,29%) 20.143(+0,31%)
2021-11-17
2.037.224(+0,32%) 20.199(+0,28%)
2021-11-18
2.044.125(+0,34%) 20.254(+0,27%)
2021-11-19
2.050.980(+0,34%) 20.305(+0,25%)
2021-11-20
2.057.575(+0,32%) 20.358(+0,26%)
2021-11-21
2.064.581(+0,34%) 20.387(+0,14%)
2021-11-22
2.071.009(+0,31%) 20.436(+0,24%)
2021-11-23
2.076.135(+0,25%) 20.489(+0,26%)
2021-11-24
2.081.992(+0,28%) 20.544(+0,27%)
2021-11-25
2.088.327(+0,3%) 20.581(+0,18%)
2021-11-26
2.094.886(+0,31%) 20.645(+0,31%)
2021-11-27
2.100.959(+0,29%) 20.677(+0,16%)
2021-11-28
2.106.813(+0,28%) 20.707(+0,15%)
2021-11-29
2.111.566(+0,23%) 20.734(+0,13%)
2021-11-30
2.115.872(+0,2%) 20.771(+0,18%)
2021-12-01
2.120.758(+0,23%) 20.814(+0,21%)
2021-12-02
2.125.729(+0,23%) 20.847(+0,16%)
2021-12-03
2.130.641(+0,23%) 20.880(+0,16%)
2021-12-04
2.136.537(+0,28%) 20.917(+0,18%)
2021-12-05
2.141.241(+0,22%) 20.944(+0,13%)
2021-12-06
2.145.241(+0,19%) 20.966(+0,11%)
2021-12-07
2.148.766(+0,16%) 20.997(+0,15%)
2021-12-08
2.152.384(+0,17%) 21.035(+0,18%)
2021-12-09
2.156.587(+0,2%) 21.084(+0,23%)
2021-12-10
2.160.780(+0,19%) 21.112(+0,13%)
2021-12-11
2.164.859(+0,19%) 21.151(+0,18%)
2021-12-12
2.168.646(+0,17%) 21.171(+0,09%)
2021-12-13
2.172.044(+0,16%) 21.194(+0,11%)
2021-12-14
2.174.906(+0,13%) 21.231(+0,17%)
2021-12-15
2.178.276(+0,15%) 21.260(+0,14%)
2021-12-16
2.181.960(+0,17%) 21.286(+0,12%)
2021-12-17
2.185.497(+0,16%) 21.327(+0,19%)
2021-12-18
2.188.629(+0,14%) 21.355(+0,13%)
2021-12-19
2.191.528(+0,13%) 21.377(+0,1%)
2021-12-20
2.194.053(+0,12%) 21.408(+0,15%)
2021-12-21
2.196.529(+0,11%) 21.440(+0,15%)
2021-12-22
2.199.061(+0,12%) 21.471(+0,14%)
2021-12-23
2.202.001(+0,13%) 21.501(+0,14%)
2021-12-24
2.204.672(+0,12%) 21.528(+0,13%)
2021-12-25
2.207.438(+0,13%) 21.558(+0,14%)
2021-12-26
2.209.970(+0,11%) 21.580(+0,1%)
2021-12-27
2.212.407(+0,11%) 21.598(+0,08%)
2021-12-28
2.214.712(+0,1%) 21.630(+0,15%)
2021-12-29
2.217.287(+0,12%) 21.647(+0,08%)
2021-12-30
2.220.324(+0,14%) 21.672(+0,12%)
2021-12-31
2.223.435(+0,14%) 21.698(+0,12%)
2022-01-01
2.226.446(+0,14%) 21.708(+0,05%)
2022-01-02
2.229.558(+0,14%) 21.720(+0,06%)
2022-01-03
2.232.485(+0,13%) 21.738(+0,08%)
2022-01-04
2.235.576(+0,14%) 21.750(+0,06%)
2022-01-05
2.239.475(+0,17%) 21.769(+0,09%)
2022-01-06
2.245.250(+0,26%) 21.780(+0,05%)
2022-01-07
2.252.776(+0,34%) 21.799(+0,09%)
2022-01-08
2.261.039(+0,37%) 21.813(+0,06%)
2022-01-09
2.269.550(+0,38%) 21.825(+0,06%)
2022-01-10
2.277.476(+0,35%) 21.838(+0,06%)
2022-01-11
2.284.609(+0,31%) 21.850(+0,05%)
2022-01-12
2.292.290(+0,34%) 21.872(+0,1%)
2022-01-13
2.300.457(+0,36%) 21.886(+0,06%)
2022-01-14
2.308.615(+0,35%) 21.901(+0,07%)
2022-01-15
2.316.408(+0,34%) 21.916(+0,07%)
2022-01-16
2.324.485(+0,35%) 21.925(+0,04%)
2022-01-17
2.331.414(+0,3%) 21.938(+0,06%)
2022-01-18
2.337.811(+0,27%) 21.956(+0,08%)
2022-01-19
2.344.933(+0,3%) 21.968(+0,05%)
2022-01-20
2.353.062(+0,35%) 21.987(+0,09%)
2022-01-21
2.361.702(+0,37%) 22.000(+0,06%)
2022-01-22
2.369.814(+0,34%) 22.019(+0,09%)
2022-01-23
2.377.500(+0,32%) 22.032(+0,06%)
2022-01-24
2.384.639(+0,3%) 22.045(+0,06%)
2022-01-25
2.391.357(+0,28%) 22.057(+0,05%)
2022-01-26
2.398.944(+0,32%) 22.076(+0,09%)
2022-01-27
2.407.022(+0,34%) 22.098(+0,1%)
2022-01-28
2.415.472(+0,35%) 22.126(+0,13%)
2022-01-29
2.424.090(+0,36%) 22.145(+0,09%)
2022-01-30
2.432.534(+0,35%) 22.157(+0,05%)
2022-01-31
2.440.542(+0,33%) 22.173(+0,07%)
2022-02-01
2.447.964(+0,3%) 22.185(+0,05%)
2022-02-02
2.456.551(+0,35%) 22.207(+0,1%)
2022-02-03
2.465.723(+0,37%) 22.228(+0,09%)
2022-02-04
2.475.632(+0,4%) 22.250(+0,1%)
2022-02-05
2.486.122(+0,42%) 22.271(+0,09%)
2022-02-06
2.497.001(+0,44%) 22.291(+0,09%)
2022-02-07
2.507.471(+0,42%) 22.303(+0,05%)
2022-02-08
2.517.869(+0,41%) 22.320(+0,08%)
2022-02-09
2.531.051(+0,52%) 22.344(+0,11%)
2022-02-10
2.545.873(+0,59%) 22.364(+0,09%)
2022-02-11
2.561.115(+0,6%) 22.387(+0,1%)
2022-02-12
2.577.445(+0,64%) 22.412(+0,11%)
2022-02-13
2.593.327(+0,62%) 22.436(+0,11%)
2022-02-14
2.608.227(+0,57%) 22.462(+0,12%)
2022-02-15
2.622.600(+0,55%) 22.489(+0,12%)
2022-02-16
2.639.062(+0,63%) 22.516(+0,12%)
2022-02-17
2.656.411(+0,66%) 22.538(+0,1%)
2022-02-18
2.674.477(+0,68%) 22.565(+0,12%)
2022-02-19
2.693.362(+0,71%) 22.594(+0,13%)
2022-02-20
2.712.315(+0,7%) 22.624(+0,13%)
2022-02-21
2.731.198(+0,7%) 22.656(+0,14%)
2022-02-22
2.749.561(+0,67%) 22.691(+0,15%)
2022-02-23
2.770.793(+0,77%) 22.730(+0,17%)
2022-02-24
2.794.350(+0,85%) 22.768(+0,17%)
2022-02-25
2.819.282(+0,89%) 22.809(+0,18%)
2022-02-26
2.844.897(+0,91%) 22.849(+0,18%)
2022-02-27
2.869.616(+0,87%) 22.891(+0,18%)
2022-02-28
2.891.927(+0,78%) 22.933(+0,18%)
2022-03-01
2.912.347(+0,71%) 22.976(+0,19%)
2022-03-02
2.934.544(+0,76%) 23.021(+0,2%)
2022-03-03
2.958.162(+0,8%) 23.070(+0,21%)
2022-03-04
2.981.996(+0,81%) 23.124(+0,23%)
2022-03-05
3.004.814(+0,77%) 23.176(+0,22%)
2022-03-06
3.026.695(+0,73%) 23.235(+0,25%)
2022-03-07
3.047.857(+0,7%) 23.300(+0,28%)
2022-03-08
3.066.800(+0,62%) 23.369(+0,3%)
2022-03-09
3.088.873(+0,72%) 23.438(+0,3%)
2022-03-10
3.111.857(+0,74%) 23.512(+0,32%)
2022-03-11
3.136.649(+0,8%) 23.575(+0,27%)
2022-03-12
3.161.241(+0,78%) 23.643(+0,29%)
2022-03-13
3.184.825(+0,75%) 23.709(+0,28%)
2022-03-14
3.206.955(+0,69%) 23.778(+0,29%)
2022-03-15
3.226.697(+0,62%) 23.848(+0,29%)
2022-03-16
3.250.642(+0,74%) 23.918(+0,29%)
2022-03-17
3.276.098(+0,78%) 23.995(+0,32%)
2022-03-18
3.303.169(+0,83%) 24.075(+0,33%)
2022-03-19
3.328.973(+0,78%) 24.162(+0,36%)
2022-03-20
3.353.969(+0,75%) 24.246(+0,35%)
2022-03-21
3.377.410(+0,7%) 24.334(+0,36%)
2022-03-22
3.398.792(+0,63%) 24.417(+0,34%)
2022-03-23
3.423.956(+0,74%) 24.504(+0,36%)
2022-03-24
3.450.980(+0,79%) 24.579(+0,31%)
2022-03-25
3.477.030(+0,75%) 24.648(+0,28%)
2022-03-26
3.503.264(+0,75%) 24.715(+0,27%)
2022-03-27
3.529.085(+0,74%) 24.799(+0,34%)
2022-03-28
3.553.720(+0,7%) 24.880(+0,33%)
2022-03-29
3.575.398(+0,61%) 24.961(+0,33%)
2022-03-30
3.600.787(+0,71%) 25.045(+0,34%)
2022-03-31
3.628.347(+0,77%) 25.130(+0,34%)
2022-04-01
3.656.726(+0,78%) 25.222(+0,37%)
2022-04-02
3.684.755(+0,77%) 25.318(+0,38%)
2022-04-03
3.711.595(+0,73%) 25.415(+0,38%)
2022-04-04
3.736.487(+0,67%) 25.512(+0,38%)
2022-04-05
3.757.575(+0,56%) 25.603(+0,36%)
2022-04-06
3.781.827(+0,65%) 25.697(+0,37%)
2022-04-07
3.807.908(+0,69%) 25.788(+0,35%)
2022-04-08
3.833.048(+0,66%) 25.877(+0,35%)
2022-04-09
3.858.346(+0,66%) 25.975(+0,38%)
2022-04-10
3.883.485(+0,65%) 26.083(+0,42%)
2022-04-11
3.905.872(+0,58%) 26.188(+0,4%)
2022-04-12
3.925.854(+0,51%) 26.289(+0,39%)
2022-04-13
3.948.869(+0,59%) 26.395(+0,4%)
2022-04-14
3.973.003(+0,61%) 26.510(+0,44%)
2022-04-15
3.993.292(+0,51%) 26.629(+0,45%)
2022-04-16
4.012.184(+0,47%) 26.754(+0,47%)
2022-04-17
4.029.959(+0,44%) 26.882(+0,48%)
2022-04-18
4.046.953(+0,42%) 27.006(+0,46%)
2022-04-19
4.063.844(+0,42%) 27.135(+0,48%)
2022-04-20
4.084.299(+0,5%) 27.263(+0,47%)
2022-04-21
4.106.230(+0,54%) 27.392(+0,47%)
2022-04-22
4.128.038(+0,53%) 27.520(+0,47%)
2022-04-23
4.148.090(+0,49%) 27.649(+0,47%)
2022-04-24
4.165.874(+0,43%) 27.775(+0,46%)
2022-04-25
4.180.868(+0,36%) 27.899(+0,45%)
2022-04-26
4.194.684(+0,33%) 28.019(+0,43%)
2022-04-27
4.209.571(+0,35%) 28.144(+0,45%)
2022-04-28
4.224.008(+0,34%) 28.271(+0,45%)
2022-04-29
4.238.061(+0,33%) 28.400(+0,46%)
2022-04-30
4.250.949(+0,3%) 28.526(+0,44%)
2022-05-01
4.262.484(+0,27%) 28.617(+0,32%)
2022-05-02
4.271.815(+0,22%) 28.701(+0,29%)
2022-05-03
4.281.536(+0,23%) 28.778(+0,27%)
2022-05-04
4.290.824(+0,22%) 28.860(+0,28%)
2022-05-05
4.300.614(+0,23%) 28.914(+0,19%)
2022-05-06
4.308.319(+0,18%) 28.976(+0,21%)
2022-05-07
4.316.769(+0,2%) 29.034(+0,2%)
2022-05-08
4.324.850(+0,19%) 29.088(+0,19%)
2022-05-09
4.331.338(+0,15%) 29.143(+0,19%)
2022-05-10
4.337.568(+0,14%) 29.196(+0,18%)
2022-05-11
4.345.218(+0,18%) 29.252(+0,19%)
2022-05-12
4.353.237(+0,18%) 29.311(+0,2%)
2022-05-13
4.361.016(+0,18%) 29.367(+0,19%)
2022-05-14
4.367.752(+0,15%) 29.421(+0,18%)
2022-05-15
4.373.846(+0,14%) 29.472(+0,17%)
2022-05-16
4.379.084(+0,12%) 29.512(+0,14%)
2022-05-17
4.382.977(+0,09%) 29.550(+0,13%)
2022-05-18
4.388.610(+0,13%) 29.595(+0,15%)
2022-05-19
4.394.915(+0,14%) 29.637(+0,14%)
2022-05-20
4.401.378(+0,15%) 29.678(+0,14%)
Nguồn:


Đại dịch COVID-19 tại Thái Lan là một phần của đại dịch bệnh virus corona 2019 (COVID-19) trên toàn cầu gây ra bởi SARS-CoV-2. Virus được xác nhận đã đến Thái Lan ngày 13 tháng 1 năm 2020, và là ca nhiễm đầu tiên ngoài Trung Quốc.[2] Việc theo dõi những du khách vào nước này cho thấy số ca nhiễm tương đối ít suốt tháng 1, hầu hết là khách tham quan hoặc cư dân trở về từ Trung Quốc. Ca nhiễm lan truyền trong cộng đồng đầu tiên được xác nhận ngày 31 tháng 1.[3]

Số ca nhiễm ở mức thấp suốt tháng 2, đạt con số 40 ca vào cuối tháng. Số ca tăng vọt vào giữa tháng 3, bắt nguồn từ một số cụm lây nhiễm, trong đó lớn nhất là tại một cuộc đấu muay Tháisân vận động Muay Lumpinee ngày 6 tháng 3.[4] Trong tuần tiếp theo, hàng trăm ca nhiễm mới được phát hiện mỗi ngày, và các địa điểm kinh doanh công cộng tại Băng Cốc và một số tỉnh khác bị yêu cầu đóng cửa.[5] Việc ngừng đột ngột các hoạt động kinh doanh ở Băng Cốc khiến hàng chục nghìn lao động trở về quê nhà.[6] Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 26 tháng 3,[7] và một lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4.[8] Tất cả các đường bay thương mại quốc tế bị dừng từ ngày 4 tháng 4, và các biện pháp cách ly được triển khai ở nhiều mức độ khác nhau trên khắp đất nước. Số ca nhiễm mới giảm dần trong tháng 4; đến giữa tháng 5, số ca lây nhiễm trong cộng đồng gần như bằng không, và các biện pháp phòng dịch dần được nới lỏng.[9][10] Sự hợp tác của người dân với các chuyên gia dịch tễ, và cơ sở hạ tầng y tế hiệu quả được cho là những yếu tố góp phần vào kết quả chống dịch tương đối thành công của Thái Lan cho đến nay.[11][12] Lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ vào tháng 7 và trường học bắt đầu mở cửa trở lại từ tháng 8. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp vẫn còn có hiệu lực.

Phản ứng của chính phủ ban đầu dựa trên giám sát và truy dấu tiếp xúc. Các sân bay quốc tế và bệnh viện đều thực hiện quét thân nhiệt và triệu chứng.[13] Tuy nhiên, chính phủ thất bại trong việc bảo đảm nguồn cung khẩu trang y tế, và bị lên án do các cáo buộc tham nhũng và biển thủ vật tư y tế bởi một số quan chức nhà nước.[14][15][16] Chỉ trích cũng nhằm vào chính sách không thống nhất của chính phủ về du lịch quốc tế và yêu cầu cách ly, chậm chạp và thiếu quyết đoán trong việc hành động, và giao tiếp không đồng bộ, khi nhiều thông báo chính thức bị thu hồi hoặc mâu thuẫn với những đơn vị chính phủ khác.[17][18] Giới hạn đi lại chỉ được thực hiện từ ngày 5 tháng 3, khi những khách du lịch đến từ "các vùng nhiễm bệnh" phải cách ly.[19] Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 (CCSA) được thành lập để có một cơ quan phản ứng duy nhất, với tất cả thông báo cho người dân thực hiện thông qua người phát ngôn của cơ quan, Taweesin Visanuyothin.[20]

Đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Thái Lan, trong đó du lịch đóng vai trò không nhỏ. Tháng 8 năm 2020, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán GDP của Thái Lan giảm 7,1% trong năm 2020, thấp hơn dự đoán tháng 4 là giảm 6,7%.[21][22] Chính phủ đưa ra một số biện pháp hỗ trợ người dân, bao gồm trả tiền những người bị ảnh hưởng và một gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ baht (60 tỷ đô la Mỹ), tuy nhiên chỉ có rất ít người đã nhận được số tiền cho mình.[23] Sự bất mãn với tác động kinh tế và phản ứng của chính phủ trước đại dịch dẫn đến làn sóng thứ hai của cuộc biểu tình tại Thái Lan từ ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Tính đến ngày 19 tháng 5 năm 2022, Thái Lan ghi nhận 4,394,915 ca nhiễm COVID-19 và 29,640 ca tử vong.

Bối cảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Biện pháp phòng ngừa được đưa ra vào tháng 5: quét mã QR trước cửa hàng để theo dõi từng khách hàng

Ngày 12 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận một chủng virus corona mới gây nên bệnh hô hấp trong một nhóm người tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nước này đã thông báo với WHO ngày 31 tháng 12 năm 2019.[24][25]

Không như bệnh SARS năm 2003, tỉ lệ tử vong ca bệnh của COVID-19 [26][27] thấp hơn, nhưng khả năng lây nhiễm lại tốt hơn nhiều, dẫn đến số ca tử vong tương đối cao.[26][28]

Diễn biến[sửa | sửa mã nguồn]

Tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Một trong những cảnh báo đầu tiên về dịch bệnh ở Thái Lan, chỉ cảnh báo những người "trở về từ Trung Quốc"

Ngày 13 tháng 1, Bộ Y tế Thái Lan thông báo về ca nhiễm đầu tiên, một người phụ nữ 54 tuổi người Trung Quốc sống ở Thái Lan. Bà chưa từng đến chợ buôn bán hải sản Hoa Nam, nhưng đã từng ghé những chợ khác ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày 10 tháng 1, bà có triệu chứng đau họng, sốt, lạnh người và đau đầu. Ngày 12 tháng 1, bà bay cùng nhóm khách đi cùng từ Vũ Hán đến Sân bay SuvarnabhumiBăng Cốc, và được phát hiện bằng máy đo thân nhiệt và được nhập viện. Bốn ngày sau bà có kết quả dương tính.[2][29][30]

Ca thứ hai của Thái Lan là một người phụ nữ 49 tuổi đến Băng Cốc từ Vũ Hán ngày 21 tháng 1.[31] Ngày 23 tháng 1, Bệnh viện Nakornping thông báo về một người đàn ông 39 tuổi nghi nhiễm, đến Chiang Mai từ Vũ Hán với cơn sốt cao; mẫu máu của anh được gửi đến Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn ở Băng Cốc để xét nghiệm thêm.[32][33] Ngày 31 tháng 1, Bệnh viện Maharaj Nakorn Chiang Mai thông báo sức khỏe của anh đã ổn định.[34]

Ngày 23 tháng 1, Bộ Y tế thông báo thêm hai ca nhiễm mới. Ca thứ ba là một bệnh nhân nam 54 tuổi, là du khách người Trung Quốc như những ca trước đó. Bệnh nhân thứ tư là công dân Thái Lan đầu tiên: một người phụ nữ 50 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Nakhon Pathom (th) đến từ Vũ Hán.[35]

Ngày 2 tháng 2, ca thứ năm được xác nhận là một người phụ nữ Thái Lan 30 tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cùng đứa con gái 7 tuổi không bị nhiễm bệnh. Cô được điều trị tại Bệnh viện Rajvithi, và khỏi bệnh vào ngày 9 tháng 2.[36]

Ngày 25 tháng 1, chính quyền Quận Hua Hin của tỉnh Prachuap Khiri Khan thông báo một ca nhiễm mới là một phụ nữ 73 tuổi người Trung Quốc, đến từ Vũ Hán từ tháng 1 trước khi điều trị tại một bệnh viện tư ở Hua Hin ngày 23 tháng 1.[Cần cập nhật][37]

Ngày 26 tháng 1, Bộ Y tế xác nhận có tổng cộng tám ca nhiễm, tất cả đều là người Trung Quốc, trừ một bệnh nhân nữ ở Nakhon Pathom. Năm bệnh nhân đầu tiên đã ra viện.

Ngày 28 tháng 1, sáu ca nhiễm khác được xác nhận khi Thái Lan bắt đầu kiểm tra tất cả những người nhập cảnh từ Trung Quốc.[38][39]

Ngày 31 tháng 1, giới chức Thái Lan thông báo về năm ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 19. Trong số năm người này, có ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên của Thái Lan là một tài xế taxi địa phương, không có lịch sử đi lại tới Trung Quốc nên được cho là bị lây từ một du khách Trung Quốc. Tài xế taxi khai là đã tiếp xúc với ít nhất 13 người khác, chủ yếu là người thân, trước khi đi khám bệnh.[3] Bốn bệnh nhân còn lại đều là công dân Trung Quốc.[40][41]

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Phản ứng[sửa | sửa mã nguồn]

Giải đấu quyền anh "THAI FIGHT" tại Chiang Rai đã bị hoãn vô thời hạn do những lo ngại của COVID-19.[42]

Bangkok Airways đã công bố kế hoạch cắt giảm lương của giám đốc điều hành, giảm số lượng chuyến bay và hủy một số tuyến; nhân viên sẽ được nghỉ mà không được trả lương trong 10-30 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 do suy thoái kinh tế và sự bùng phát của COVID-19.[43]

Legend Siam, một công viên giải trí ở Pattaya, sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 3 tháng 3 vì thiếu khách du lịch trong thời gian phát tán virus. Ban quản lý công viên hứa sẽ thuê tất cả nhân viên trở lại khi cuối cùng nó mở cửa trở lại.[44]

Vào ngày 29 tháng 2, Hội chợ sách quốc gia Thái Lan lần thứ 38 và Hội chợ sách quốc tế Bangkok lần thứ 18 tại Impact, Muang Thong Thani đã bị hủy bỏ.[45]

Vào ngày 1 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định rằng tất cả các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp của Thai League ở T1, T2, T3 và T4 trong khoảng thời gian từ 7 đến 31 tháng 3 sẽ được phát sau các cánh cửa đóng kín chỉ là sự kiện phát sóng.[46] Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 3, quyết định đã được thay đổi để hoãn tất cả các trận đấu trước ngày 18 tháng 4 vô thời hạn.[47]

MotoGP Thái Lan Grand Prix 2020 sẽ bị hoãn do sự lây lan của virus. Sự kiện đã được hoãn lại cho đến khi dịch bệnh bùng phát.[48]

Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok lần thứ 41, dự kiến ​​ban đầu từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, đã bị hoãn lại. Lịch trình mới sẽ được công bố sau.

Sân vận động Boxing Channel 7 sẽ tiếp tục chiến đấu sau cánh cửa đóng kín vì chỉ phát sóng các sự kiện, theo một tuyên bố chính thức của kênh.[49]

Chánh văn phòng quận Ko Pha-ngan Somchai Somwong đã đưa ra quyết định đình chỉ một bữa tiệc trên bãi biển Rin để tránh việc tụ tập khách du lịch, có thể gây nguy cơ bùng phát virus. Bữa tiệc ban đầu được lên kế hoạch vào đêm trăng tròn ngày 8 tháng 3.

Lễ hội Songkran ở đường Khaosan, tỉnh Khon Kaen, Pattaya, Bãi biển Bang Saen và Patong sẽ không được tổ chức, theo thông báo của mỗi đô thị. Ngày của kỳ nghỉ cũng sẽ được hoãn lại.[50]

Các trường đại học Chulalongkorn và Mahidol, mỗi trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19, đã bắt đầu đình chỉ các lớp học vào ngày 16 tháng 3 trong khi Đại học Kasetsart thực hiện hành động tương tự như một biện pháp phòng ngừa.[51]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2022.
 2. ^ a b Cheung, Elizabeth (ngày 13 tháng 1 năm 2020). “Thailand confirms first case of Wuhan virus outside China”. South China Morning Post. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2020.
 3. ^ a b “สธ.แถลง พบคนขับแท็กซี่ ติดไวรัสโคโรน่า เป็นคนไทยรายแรก ไม่มีประวัติไปจีน” [MOPH announces taxi driver infected with coronavirus; first Thai case with no records of travelling to China]. Thairath Online (bằng tiếng Thái). ngày 31 tháng 1 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 4. ^ “ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย ปะทุจากผับกทม.4 ย่านดัง- สนามมวยแพร่ไป 9 จ.” [COVID-19 cases in Thailand surge; spreads from four major Bangkok-area entertainment districts – boxing stadiums to 9 provinces]. Krungthep Turakij (bằng tiếng Thái). ngày 20 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 5. ^ “กทม.และ 5 จังหวัด ประกาศปิดห้างกับ 25 สถานที่ (คลิป)” [Bangkok and five other provinces close malls and 25 other locations (with clip)]. Thairath Online (bằng tiếng Thái). ngày 22 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 6. ^ “เผยคนแห่นั่งรถทัวร์ กลับบ้านหนีโควิด เกือบแสน! รมว.คมนาคม สั่งทำ 7 ขั้นตอน” [Nearly 100,000 flock home on tour buses to flee COVID! Transport Minister orders 7-step procedure]. Khaosod (bằng tiếng Thái). ngày 22 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 7. ^ The Standard Team (ngày 24 tháng 3 năm 2020). “นายกฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คุมโควิด-19 มีผล 26 มี.ค. ย้ำยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้าน” [PM declares state of emergency effective 26 March in response to COVID-19; maintains there is no curfew yet]. The Standard (bằng tiếng Thái). Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 8. ^ “Curfew starts today”. Bangkok Post. ngày 3 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2020.
 9. ^ Kuhakan, Jiraporn (ngày 18 tháng 5 năm 2020). “Thai traffic back to gridlock as coronavirus measures ease”. Reuters. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2020.
 10. ^ 'Phase 3' business reopening confirmed, curfew shortened”. Khaosod English. ngày 29 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2020.
 11. ^ Abuza, Zachary (ngày 21 tháng 4 năm 2020). “Explaining Successful (and Unsuccessful) COVID-19 Responses in Southeast Asia”. The Diplomat. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 6 2020. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2020. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |archive-date= (trợ giúp)
 12. ^ Bello, Walden (ngày 3 tháng 6 năm 2020). “How Thailand Contained COVID-19”. Foreign Policy In Focus. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 6 2020. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2020. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |archive-date= (trợ giúp)
 13. ^ “รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus;2019-nCoV) ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563” [Report of Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation in Thailand, ngày 1 tháng 2 năm 2020] (bằng tiếng Thái). ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020 – qua Bộ Y tế Thái Lan.
 14. ^ 'จุรินทร์'รับกำลังผลิตหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ” ['Churin' admits production capacity of face masks still not enough]. Daily News (bằng tiếng Thái). ngày 11 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 15. ^ “หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ สธ.แนะคนไม่ป่วยให้ใส่หน้ากากผ้า” [In face of mask shortage, MOPH advises the healthy to wear cloth masks]. Workpoint News (bằng tiếng Thái). ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ Rojanaphruk, Pravit (ngày 9 tháng 3 năm 2020). “Minister's Aide Accused of Hoarding, Selling Millions of Masks to China”. Khaosod English. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 17. ^ “คนไทยในต่างแดนฟ้องศาลปกครองสั่งยกเลิกใบ Fit to Fly” [Thais living abroad file petition with Administrative Court to rescind fit-to-fly order]. BBC Thai (bằng tiếng Thái). ngày 27 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 18. ^ “มึน กทม. "ยกเลิกข่าว" ปิดห้าง22วัน” [Confusion ensues as Bangkok authorities "cancel" news release of 22-day mall shutdown]. Thansettakij (bằng tiếng Thái). ngày 21 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 19. ^ “4 ประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าไทยต้องมี "ใบรับรองแพทย์" [Arrivals from 4 high-risk coutries required to present "medical certificates"]. Thai PBS (bằng tiếng Thái). ngày 9 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 20. ^ Panyaarvudh, Jintana (ngày 7 tháng 4 năm 2020). “Dr Taweesin: Shining the light of clarity on Covid-19 situation”. Thai PBS World. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2020.
 21. ^ Paweewun, Oranan (ngày 16 tháng 4 năm 2020). “IMF: Thai GDP down 6.7%”. Bangkok Post. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2020.
 22. ^ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (2020), World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, Washington, DC, tr. 147, truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2020
 23. ^ Theparat, Chatrudee (ngày 7 tháng 4 năm 2020). “Cabinet gives green light to B1.9tn stimulus”. Bangkok Post.
 24. ^ Elsevier. “Novel Coronavirus Information Center”. Elsevier Connect. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 25. ^ Reynolds, Matt (ngày 4 tháng 3 năm 2020). “What is coronavirus and how close is it to becoming a pandemic?”. Wired UK. ISSN 1357-0978. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 26. ^ a b “Crunching the numbers for coronavirus”. Imperial News. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 27. ^ “High consequence infectious diseases (HCID); Guidance and information about high consequence infectious diseases and their management in England”. GOV.UK (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 28. ^ “World Federation Of Societies of Anaesthesiologists – Coronavirus”. www.wfsahq.org. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 29. ^ Schnirring, Lisa (ngày 14 tháng 1 năm 2020). “Report: Thailand's coronavirus patient didn't visit outbreak market”. CIDRAP. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2020.
 30. ^ “Novel coronavirus (02): Thailand ex China (HU) WHO. Archive Number: 20200113.6886644”. International Society for Infectious Diseases. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2020 – qua Pro-MED-mail.
 31. ^ Sui-Lee Wee (ngày 15 tháng 1 năm 2020). “Japan and Thailand Confirm New Cases of Chinese Coronavirus”. The New York Times. ISSN 0362-4331. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2020.
 32. ^ “New patient suspected of new corona virus found in Chiang Mai”. Chiang Mai Citylife. ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2020.
 33. ^ Nwdnattawadee (ngày 21 tháng 1 năm 2020). ด่วน! เชียงใหม่พบผู้ต้องสงสัยปอดอักเสบ เป็นชายชาวจีนมีไข้สูง เดินทางมาจากอู่ฮั่น ประเทศจีน [Alert! Suspected case of pneumonia discovered in Chiang Mai, a Chinese man with high fever who travelled from Wuhan, China]. CM108 (bằng tiếng Thái). Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2020.
 34. ^ “รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ยืนยันชาวจีนป่วยไวรัสโคโรนาอาการดีขึ้น” [Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital confirms condition of Chinese coronavirus patient has improved]. Thai PBS (bằng tiếng Thái). ngày 31 tháng 1 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 35. ^ Apinya Wipatayotin (ngày 22 tháng 1 năm 2020). “First Thai infected with coronavirus”. Bangkok Post. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 36. ^ “สธ.ยืนยัน สาวจีนป่วย ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รายที่ 5 แล้วในไทย” [Ministry of Health confirms Chinese woman is infected with novel coronavirus, fifth case so far in Thailand]. Khaosod (bằng tiếng Thái). ngày 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020.
 37. ^ “ผลออกแล้ว!หญิงชาวจีนที่หัวหิน ติดเชื้อ'ไวรัสโคโรน่า' [Results are out! Chinese woman in Hua Hin infected with 'coronavirus']. Daily News Thailand (bằng tiếng Thái). ngày 25 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020.
 38. ^ “ด่วน! สธ.ยืนยัน พบนักท่องเที่ยวจีนในไทยติดเชื้อโคโรนาเพิ่ม 6 คน” [Alert! Ministry of Public Health confirms 6 Chinese tourists are infected with Coronavirus]. Thai PBS. ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 39. ^ “Thailand confirms 6 more Wuhan virus infections, bringing total to 14”. CNA. ngày 28 tháng 1 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 40. ^ “Thailand confirms first human-to-human coronavirus transmission, total cases rises to 19”. CNA. ngày 31 tháng 1 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 41. ^ “Human transmission of coronavirus confirmed in Thailand”. Bangkok Post. ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 42. ^ “พิษโควิด-19 ทำไทยไฟท์ เชียงราย เลื่อนชก”. Springnews. ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 43. ^ “Bangkok Airways cuts back as virus bites”. Bangkok Post. ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 44. ^ “Pattaya theme park closes, no tourists”. Bangkok Post. ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 45. ^ “ยกเลิก 'งานสัปดาห์หนังสือ' เมืองทอง หันมาจัดออนไลน์ ตามคำเรียกร้อง”. bangkokbiznews. ngày 29 tháng 2 năm 2020.
 46. ^ “ไทยลีกมีมติแข่งขันลีกอาชีพแบบปิด ตลอดเดือนมีนาคม เริ่มวันที่ 7 นี้” [Thai League games will be played behind closed doors during march.]. Football Association of Thailand (bằng tiếng Thái). ngày 1 tháng 3 năm 2020.
 47. ^ “ไทยลีกเลื่อนแข่งทุกระดับถึง 18 เมษายน” [Thai League postponed all matches prior to 18 March]. Goal Thailand (bằng tiếng Thái). ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 48. ^ “Buriram MotoGP postponed indefinitely due to coronavirus”. Bangkok Post. ngày 2 tháng 3 năm 2020.
 49. ^ “ช่อง7ของดแฟนมวยเข้าสนาม”. muayded789. ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 50. ^ “Virus axes Songkran festivities”. Bangkok Post. ngày 10 tháng 3 năm 2020.
 51. ^ “Mahidol, Chula cases halt classes”. Bangkok Post. ngày 10 tháng 3 năm 2020.