Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
*Năm 1988 Nhà nước tiến hành cải tổ. Ngày 19/5 quyết định xóa bỏ "Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng", thành lập "Tiểu ban Chính pháp Trung ương". Nhưng phần lớn các cơ quan Ủy ban Chính Pháp cấp dưới chưa kịp xóa bỏ.
*Tháng 3 năm 1990, quyết định thành lập "Ủy ban Chính Pháp Trung ương", tăng cường hoàn thiện Ủy ban Chính Pháp Trung ương và dưới các cấp Đảng ủy.
*Tháng 2 năm 1991,Đảng ủy tại Tỉnh, [[Địa cấp thị|Địa]], Huyện thành lập "Ủy ban Quản lý Toàn diện An sinh Xã hội", trực thuộc Văn phòng Ủy ban Chính pháp.
*Tháng 7 năm 1999, [[Đảng Cộng sản Trung Quốc]] ra quyết định đàn áp [[Pháp Luân Công]], thành lập cơ quan 610. Ủy ban Chính Pháp và [[phòng 610]] hợp tác chung. Đồng thời Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo công tác Duy trì ổn định cùng với Ủy ban Chính Pháp hợp tác chung.
 
==Thành viên hiện tại==
;Bí thư
41.686

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng