Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chính phủ Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Chính phủ Trung ương [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]''' được phân chia giữa một số cơ quan nhà nước:
* [[Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Chủ tịch]] và [[Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Phó Chủ tịch nước]]: nguyên thủ quốc gia, đóng vai trò nghi lễ là chủ yếu
* [[Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc)|Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc]]: cơ quan lập pháp, tương đương Nghị viện hoặc Quốc hội, đứng đầu là [[Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc|Ủy viên trưởng]]
** [[Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc]]: bộ máy làm việc thường trực của Đại hội Nhân dân Toàn quốc, đứng đầu là [[Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc|Ủy viên trưởng]]
* [[Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Quốc vụ viện]] (đồng nghĩa với [[Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|hiến pháp]] là "Chính phủ Nhân dân Trung ương"): cơ quan hành pháp, tương đương Nội các, đứng đầu là [[Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc|Thủ tướng]]