Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
cập nhật lãnh đạo
n
n (cập nhật lãnh đạo)
*[[Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]]
*[[Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]]
**[[Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam|Chủ tịch]]: [[NguyễnTrần ThiệnThanh NhânMẫn]]
**[[Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam#Xem thêm|Tổng Thư ký]]: [[Trần Thanh Mẫn]]
**[[Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam#Xem thêm|Phó Chủ tịch]]
**[[Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam#Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam|Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]]

Trình đơn chuyển hướng