Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
*08 Phòng, 02 Ban
*17 Khoa Giảng viên
| chỉ huy 1 = {{QH|thiếutrung tướng|[[Hoàng Văn Minh]]}}
| kiểu chỉ huy 1 = Giám đốc
| chỉ huy 2 = {{QH|thiếu tướng|[[Lê Quang Xuân]]}}
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng