Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
*Phó Giám đốc: [[Trung tướng|Thiếu tướng]] [[Trần Khắc Đào]]
*Phó Giám đốcː [[Trung tướng|Thiếu tướng]] [[Trần Quốc Thái]]
*Phó Giám đốcː [[Trung tướng|Đại tá]] [[Trần Văn Thành (thiếu tướng)|Trần Văn Thành]]
*Phó Chính ủy: [[Trung tướng|Thiếu tướng]] [[Đậu Văn Nậm]]
 

Trình đơn chuyển hướng

Không gian tên

Biến thể