Khác biệt giữa các bản “Bàng Đức”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bàng Đức có vợ là Lý Thị và con là Bàng Hội ba người kia không rõ danh tính. Ngoài ra còn có anh là Bàng Nhu đang làm quan ở đất Thục.
 
== '''Trong Tam Quốc diễn nghĩa''' ==
Trong tác phẩm ''[[Tam Quốc Diễn nghĩa]]'', Bàng Đức xuất hiện từ hồi thứ 58.
 
Xuyên suốt trong tác phẩm này, Bàng Đức được mô tả như một viên tướng thiện chiến, có khí phách và rất tận tụy, trung thành với chủ. Tuy về đầu quân cho Ngụy khá muộn (khi Tào Tháo thắng lợi được trong chiến dịch Hán Trung, bình Trương Lỗ và bắt sống được Bàng Đức) nhưng với bản lĩnh và tài nghệ võ thuật của mình Bàng Đức nhanh chóng được đứng ngang hàng với các võ tướng hàng đầu của quân Ngụy lúc bấy giờ như: Hứa Chử, Trương Liêu, Từ Hoảng, anh em nhà Hạ Hầu.....
 
Ngoại hình: Trong tác phẩm này không mô tả cụ thể về ngoại hình, dung mạo của ông, chỉ có một chi tiết nhỏ đó là: "Đức mình mặc áo bào xanh, tay cầm đại đao, cưỡi ngựa, đứng trước trận" (Hồi 74). Nói chung chỉ có thể hình dung ra ông thông qua những hành động, lời nói và chiến công.
 
== Trong các trò chơi điện tử ==
Bàng Đức còn là nguyên mẫu cho các trò chơi điện tử mà đặc biệt là trò [[Dynasty Warriors]], ở trò chơi này, ông được xây dựng là một võ tướng phe Ngụy khẵng khái, là chủ công của quân Tây Lương trong [[Dynasty Warriors 5]], trong phiên bản này, ông được xây dựng giống như là một hiệp sĩ châu Âu thời trung cổ với bộ áo giáp của Kỵ sĩ châu âu.
24.114

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng