Hàn Phạm (Đông Hán)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hàn Phạm (tiếng Trung: 韓範; bính âm: Han Fan; ? - ?), không rõ tên tự, là quan viên dưới quyền quân phiệt Viên Thượng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đời[sửa | sửa mã nguồn]

Cuối thời Hán, Hàn Phạm giữ chức Dịch Dương[1] lệnh dưới quyền nhà họ Viên. Tháng 2 năm 204, Viên Thượng đem quân đánh Viên Đàm, lưu lại Tô Do, Thẩm Phối thủ Nghiệp. Lợi dụng cơ hội đó, Tào Tháo tiến đánh Hà Bắc, liên tiếp đánh bại Tô Do ở Hoàn Thủy, Doãn KhảiMao Thành, Thư HộcHàm Đam. Trước tình hình đó, Hàn Phạm trá hàng, nhưng thực chất giữ thành cố thủ, uy hiếp quân Tào.[2]

Tháng 4 năm 204, Tào Tháo phái Từ Hoảng đến đánh Dịch Dương. Từ Hoảng nguy cấp, bèn viết thư khuyên Hàn Phạm đầu hàng. Phạm bị Hoảng thuyết phục, hoàn toàn quy thuận.[3] Cùng thời điểm đó, Thiệp trưởng Lương Kỳ (梁岐) cũng đầu hàng. Phạm cùng Kỳ được Tào Tháo phong làm Quan nội hầu. Quân Tào không còn nỗi lo về đường vận lương, toàn lực tấn công Nghiệp Thành.[2]

Trong văn hóa[sửa | sửa mã nguồn]

Hàn Phạm không xuất hiện trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Dịch Dương (易陽), thành cổ ngày nay nằm tại hương Dương Thành, huyện Vĩnh Niên, Hàm Đan, Hà Bắc.
  2. ^ a b Trần Thọ, Bùi Tùng Chi chú, Tam quốc chí, Ngụy thư, quyển 1, Vũ đế kỷ.
  3. ^ Trần Thọ, Bùi Tùng Chi chú, Tam quốc chí, Ngụy thư, quyển 17, Trương Nhạc Vu Trương Từ truyện.