Bước tới nội dung

Lưu A

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Lưu A
Thông tin cá nhân
Giới tínhnam
Nghề nghiệpchỉ huy quân đội
Quốc tịchĐông Ngô

Lưu A (giản thể: 刘阿; phồn thể: 劉阿; bính âm: Liu A; ? - 228?), là tướng lĩnh Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đời[sửa | sửa mã nguồn]

Không rõ quê quán, hành trạng ban đầu của Lưu A. Năm 221, Hán Chiêu Liệt đế cất quân báo thù cho Quan Vũ. Tháng 7 cùng năm, Tôn Quyền cử Lục Nghị, Lý Dị, Lưu A đóng giữ hai thành VuTỉ Quy. Tướng tiên phong của Quý Hán là Ngô Ban, Phùng Tập đánh đuổi quân Ngô ở Vu Thành, mở đường cho đại quân đóng giữ Tỉ Quy.[1]

Năm 222, Lục Nghị được phong Đại đô đốc, giả tiết, thống lĩnh các tướng Chu Nhiên, Phan Chương, Tống Khiêm, Hàn Đương, Từ Thịnh, Tiên Vu Đan, Tôn Hoàn,... đánh bại quân HánDi Lăng,[2] sai tướng quân Lý Dị, Lưu A truy kích, đóng đồn ở Nam Sơn.[1]

Năm 228, Tào Duệ đăng cơ, phải Trương Cáp đánh Ngô lập uy. Trương Cáp công kích Kinh Châu, cùng Tư Mã Ý truy kích quân Lưu A đến tận Kỳ Khẩu[3]. Lưu A cùng đường phải giao chiến, quân Ngô đại bại.[4]

Không còn ghi chép gì về Lưu A sau đó.

Trong văn hóa[sửa | sửa mã nguồn]

Lưu A không xuất hiện trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b Trần Thọ, Bùi Tùng Chi chú, Tam quốc chí, Thục thư, quyển 2, Tiên chủ truyện.
  2. ^ Trần Thọ, Bùi Tùng Chi chú, Tam quốc chí, Ngô thư, quyển 13, Lục Tốn truyện.
  3. ^ Kỳ Khẩu (祁口) hay Di Khẩu (沶口), là cửa sông nối giữa sông Kỳ Hà (nay là sông An Gia Hà) và sông Di Hà (nay là sông Man Hà), nằm ở phía đông nam huyện Nam Chương ngày nay.
  4. ^ Trần Thọ, Bùi Tùng Chi chú, Tam quốc chí, Ngụy thư, quyển 17, Trương Nhạc Vu Trương Từ truyện.