Đinh phu nhân

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Đinh phu nhân
丁夫人
Tào Tháo Nguyên phối
Thông tin chung
Phối ngẫu Tào Tháo
Hậu duệ Tào Ngang (con nuôi)
Thanh Hà công chúa (con nuôi)
Tước hiệu Chính thất phu nhân

Đinh phu nhân (chữ Hán: 丁夫人) là chính thất của Tào Tháo, người đặt cơ sở hình thành nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc.

Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn]

Đinh phu nhân không rõ quê quán ở đâu, kết hôn từ lâu với Tào Tháo mà không có con, tì nữ của bà là Lưu thị có với Tào Tháo hai người con trai là Tào Ngang, Tào Thước và một cô con gái là Thanh Hà Trưởng công chúa. Lưu thị mất sớm, Đinh phu nhân một tay nuôi dưỡng Tào Ngang chẳng khác nào con ruột của mình.

Năm Kiến An thứ 2 (197), Tào Ngang tử trận trong lúc Tào Tháo chinh phạt Trương Tú, Đinh phu nhân khóc lóc thảm thiết, nói: "Ông làm chết con ta, không nghĩ ngợi ư?". Tào Tháo nổi giận, đuổi bà về nhà mẹ đẻ.

Sau này, Tào Tháo muốn bà trở về sống chung, đích thân tới đón, gặp lúc Đinh phu nhân đang dệt vải, gia nhân báo cho bà biết phu quân đến, Đinh phu nhân không để ý, vẫn đạp khung cửi như cũ. Tào Tháo đến trước cửa, vỗ lưng vợ mình nói: "Theo ta cùng lên xe về thôi!". Đinh phu nhân chẳng ngoảnh lại, cũng không đáp.

Tào Tháo lùi ra, đứng ở ngoài cửa, lại nói: "Không còn gì nữa sao!", Đinh phu nhân cũng không đáp. Tào Tháo ngậm ngùi: "Đã quyết thật rồi!", sau đó bèn cùng nhau ly hôn, lại muốn người nhà gả chồng cho bà nhưng ai không dám[1].

Lúc Đinh phu nhân còn là vợ chính, bà tỏ ra xem thường thiếp của Tào Tháo là Biện phu nhân. Đến lúc Đinh phu nhân bị phế bỏ, Biện phu nhân thường nhân lúc Tào Tháo không có nhà, đón Đinh phu nhân về khoản đãi chu đáo. Khi Tào Tháo sắp về, bà thấy Đinh phu nhân không chịu làm lành với Tào Tháo, lại tiễn về nhà ngoại. Đinh phu nhân tạ rằng: "Người bỏ đi như ta, phu nhân sao xem như thường được vậy?". Về sau Đinh phu nhân mất, Biện phu nhân mới xin Tào Tháo liệm táng, đem táng ở phía nam thành Hứa Xương.

Sau này Tào Tháo trước lúc lâm chung, đã than rằng: "Ta trước sau làm việc theo ý mình, trong lòng chưa từng có gì đáng trách. Nhưng nếu chết rồi mà có linh, Tào Ngang nếu có hỏi rằng: 'Mẹ ta ở đâu'? Ta nói sao để đáp lời đây!"[2].

Ảnh hưởng văn hóa[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Ngụy lược chép: Thái Tổ lúc đầu lấy Đinh phu nhân, lại có Lưu phu nhân sinh ra Tử Tu và Thanh Hà trưởng công chúa. Lưu thị chết sớm, Đinh thị nuôi dưỡng Tử Tu. Sau khi Tử Tu chết ở huyện Nhưỡng, Đinh thị thường nói: "Ông làm chết con ta, không nghĩ ngợi ư?" Rồi khóc lóc không kìm nén được. Thái Tổ giận phu nhân, đuổi về nhà, muốn phu nhân phải nhún mình. Về sau Thái Tổ đến gặp phu nhân, phu nhân đang dệt vải, người ngoài truyền tin rằng: "Công đến". Phu nhân vẫn đạp khung cửi như cũ. Thái Tổ đến nơi, vỗ lưng phu nhân nói: "Theo ta cùng lên xe về thôi!" Phu nhân chẳng ngoảnh lại, cũng không đáp. Thái Tổ lùi ra, đứng ở ngoài cửa, lại nói: "Không còn gì nữa sao!" Cũng không đáp, Thái Tổ nói: "Đã quyết thật rồi!" Bèn cùng dứt tình, Thái Tổ muốn người nhà gả chồng cho phu nhân, người nhà không dám.
  2. ^ Ngụy lược chép: Khi trước, Đinh phu nhân đã làm vợ chính, có thêm Tử Tu, Đinh thị xem mẹ con Hậu chẳng ra gì. Đến lúc Hậu lên làm vợ cả, chẳng nghĩ đến cái xấu cũ, nhân lúc Thái Tổ ra ngoài, thường bốn mùa sai người cấp tiền của, lại đi riêng đón phu nhân, mời vào ngồi ở ghế giữa còn mình ở dưới, đón đến đưa đi như việc ngày xưa. Đinh thị tạ rằng: "Người bỏ đi như ta, phu nhân sao xem như thường được vậy?" Về sau Định thị mất, Hậu xin Thái Tổ liệm táng, hứa theo, rồi táng ở phía nam thành huyện Hứa. Sau này Thái Tổ bệnh nặng, tự nghĩ chẳng khỏi, than rằng: "Ta trước sau làm việc theo ý mình, trong lòng chưa từng có gì đáng trách. Nhưng nếu chết rồi mà có linh, Tử Tu nếu có hỏi rằng: 'Mẹ ta ở đâu'? Ta nói sao để đáp lời đây!"