Trương Nhiệm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tranh vẽ Trương Nhiệm của một họa sĩ đời nhà Thanh

Trương Nhiệm (張任) (?-213) là vị một tướng sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, theo Lưu Chươngthái thú Ích Châu. Ông cũng là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, ông là người Thục Quận, vừa có sức khỏe lại có mưu lược. Khi Lưu Bị dẫn quân vào Ích Châu thì Trương Nhiệm đã mai phục bắn chết quân sư của Lưu Bị là Bàng Thống tại gò Lạc Phượng. Về sau, Lưu Bị mời Khổng Minh Gia Cát Lượng ra Ích Châu giúp mình, Khổng Minh đã dùng kế bắt sống Trương Nhiệm tại cầu Kim Nhạn. Khi được dẫn đến gặp Lưu Bị và Khổng Minh, ông không chịu hàng và bảo: "Trung thần há chịu thờ hai chúa". Khổng Minh sai đem ông ra chém để bảo toàn danh tiết cho ông.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]