Triệu Lũy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Triệu Lũy
Tên
Tên thật Triệu Lũy (赵累)
Thông tin chung
Thế lực Thục Hán
Chức vụ Tướng lĩnh
Sinh ?
Mất 220
Lâm Tự, Kinh Châu
(nay là Nam Chương, Tương Dương, Hồ Bắc)

Triệu Lũy (chữ Hán: 赵累, ? - 220) hay Triệu Luy, Triệu Lụy[1], không rõ tên tự, tướng lãnh nhà Thục Hán thời Tam Quốc.

Cuộc đời[sửa | sửa mã nguồn]

Triệu Lũy là Thân binh Thị vệ Đô đốc dưới quyền Quan Vũ. Năm 219, Quan Vũ tiến công quân Tào tại Tương Dương, bị quân Ngô do Lã Mông chỉ huy đánh lén, Vũ bị thua. Triệu Lũy theo Quan Vũ rút chạy về Mạch Thành, quân không còn đến trăm người. Quân Ngô cho người chiêu hàng, Quan Vũ vờ đáp ứng, nhân cơ hội phá vòng vây.[2]

Tôn Quyền nhân đó phái Chu Nhiên, Phan Chương chặn đường mai phục. Triệu Lũy bị bắt bởi tướng Ngô Mã Trung cùng cha con Quan Vũ, Quan Bình.[3] Quan Vũ quyết không hàng Ngô, Tôn Quyền bèn hạ lệnh đem Quan Vũ, Quan Bình, Triệu Lũy chém đầu ở Lâm Tự[4].

Trong Tam quốc diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, Triệu Lũy được mô tả là một người có đức tính trung thành, ngay thẳng, giữ chức Tiền quân Đô đốc, Lương liệu quan (Quan coi lương) dưới quyền Quan Vũ.

Khi Quan Vũ đánh Tương Dương, Vương Phủ tiến cử Triệu Lũy làm Đô đốc trú thủ Kinh Châu, nhưng do Quan Vũ đã trước đó đã bổ nhiệm Phan Tuấn nên không nghe lời Phủ. Lúc Quan Vũ bại trận rút khỏi Mạch Thành, Triệu Lũy liều mình phá vây, mở đường cho cha con Quan Vũ rút chạy, bị chết trong loạn quân.[5]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Chữ có ba cách đọc là Luy, Lụy, Lũy.
  2. ^ Trần Thọ, Tam quốc chí, Quyển 47, Ngô thư 2 – Ngô chủ truyện.
  3. ^ Trần Thọ, Tam quốc chí, Quyển 55, Ngô thư 10 – Phan Chương truyện.
  4. ^ Nay là Nam Chương, Hồ Bắc.
  5. ^ La Quán Trung, Tam quốc diễn nghĩa, chương 77.