Chu Thiệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Chu Thiệu
Thông tin cá nhân
Sinhthế kỷ 2
Mất230
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Chu Thái
Nghề nghiệptướng lĩnh quân đội
Quốc tịchĐông Ngô

Chu Thiệu (tiếng Trung: 周邵; bính âm: Zhou Shao; ? – 230), là tướng lĩnh Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đời[sửa | sửa mã nguồn]

Chu Thiệu quê ở huyện Hạ Thái, quận Cửu Giang, Dương Châu[1], là con trai trưởng của mãnh tướng Đông Ngô Chu Thái.[2]

Năm 222, Chu Thái chết, Chu Thiệu kế thừa tước Lăng Dương hầu, bắt đầu cầm quân, giữ chức Kỵ đô úy. Năm 223, Tào Phi phát động ba lộ đánh Ngô, sai Tào Nhân tấn công Nhu Tu[3].[4] Chu Thiệu theo Chu Hoàn đánh bại quân Ngụy, lập được công lao.[2]

Năm 228, thái thú Bà Dương Chu Phường cắt tóc trá hàng, lừa Đại tư mã Tào Hưu của Ngụy dẫn quân tới Hoàn Khẩu[5]. Tôn Quyền sai Lục Nghị, Chu Hoàn, Toàn Tông đón đánh quân Ngụy ở Thạch Đình[6], đại thắng trở về. Chu Thiệu cũng tham gia trận này, lập được công lớn, phong Tì tướng quân.[2]

Năm 230, Chu Thiệu chết, không có con. Em trai Chu Thừa kế thừa tước vị.

Trong văn hóa[sửa | sửa mã nguồn]

Chu Thiệu không xuất hiện trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Nay là Phượng Đài, An Huy.
  2. ^ a b c Trần Thọ, Bùi Tùng Chi chú, Tam quốc chí, Ngô thư, quyển 10, Trình Hoàng Hàn Tưởng Chu Trần Đổng Cam Lăng Từ Phan Đinh truyện.
  3. ^ Nhu Tu (濡须), nay nằm ở phía bắc huyện Vô Vi, An Huy.
  4. ^ Trần Thọ, Bùi Tùng Chi chú, Tam quốc chí, Ngô thư, quyển 11, Chu Trị Chu Nhiên Lã Phạm Chu Hoàn truyện.
  5. ^ Hoàn Khẩu (皖口), cửa sông nơi sông Hoàn Thủy đổ vào Trường Giang, nằm ở Hoài Ninh, An Huy ngày nay.
  6. ^ Thạch Đình, nay thuộc Đồng Thành, An Huy.