Tào Tính

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tào Tính (chữ Hán: 曹性; bính âm: Cao Xing) là một viên bộ tướng dưới trướng của lãnh chúa Lã Bố trong thời nhà Hán của lịch sử Trung Quốc.

Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn]

Tào Tính sinh ra tại Hà Nam trong thời kỳ chiến loạn, ban đầu ông là thủ hạ của Hách Manh. Vào năm 196, Lã Bố đem quân đánh dẹp Hách Manh, Tào Tính được điều đến để đánh nhau với Lã Bố và Cao Thuận. Đến đêm, Tào Tính phản lại Hách Manh, hai bên đánh nhau cùng bị thương. Lã Bố sai Cao Thuận mang quân ra dẹp, giết chết Manh rồi cho Tào Tính lĩnh quân của Hách Manh.

Trong văn hóa[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tào Tính đóng vai trò quan trọng trong trận Hạ Bì. Năm 198, Khi Tào Tháo kéo quân đến bao vây Lã Bố. Lã Bố phái Cao Thuận ra trận để phòng ngự Hạ Bì, khi hai quân giao tranh với nhau trước của thành, Hạ Hầu Đôn và Cao Thuận đã có một cuộc giao phong kéo dài 50 hiệp đấu trước khi Cao Thuận rút lui. Hạ Hầu Đôn rượt theo.

Trong khi đó Tào Tính được bố trí phục kích trong bụi rậm và thình lình dương cung tên bắn vào Hạ Hầu Đôn, mũi tên chính xác trúng ngay mắt trái của Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn khỏe quá nên rút tên ra khi đang gắm con mắt trái của ông này và nói to: "Tim cha huyết mẹ làm sao có thể bỏ được", rồi nuốt luôn con mắt vào bụng. Sau đó thúc ngựa xông đến Tào Tính, Tào Tính vì quá bất ngờ trước sự việc như vậy nên đã bị đâm chết. Đâm Tào Tính xong thì Hạ Hầu Đôn cũng bất tỉnh.

Trong bộ truyện tranh Hỏa Phụng Liêu Nguyên của tác giải Trần Mưu. Tào Tính được mô tả là một cao thủ về thuật bắn tên, trong quân Lã Bố ông giữ chức lĩnh tiễn (tướng chỉ huy cung nỏ). Tào Tính là sư phụ về cung tiễn của Điêu Thuyền. Cái chết của Tào tính diễn ra như trong Tam quốc diễn nghĩa, ông bị Hạ Hầu Đôn giết khi đang chỉ huy quân cung tiễn của Lã Bố chống lại quân Tào.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]