Phùng Tập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phùng Tập (chữ Hán: 冯习, ? – 222), tự Hưu Nguyên, người quận Nam, Kinh Châu [1], tướng lĩnh nhà Thục Hán thời Tam Quốc.

Cuộc đời và sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 211, Phùng Tập theo Lưu Bị vào Thục.[2]

Năm 221, Hán Chiêu Liệt đế Lưu Bị đánh Ngô, lấy Tập cùng Ngô Ban làm tiên phong. Phùng Tập, Ngô Ban đánh bại tướng Ngô là Lý Dị ở huyện Vu, tiến đến Tỷ Quy.[3]

Đầu năm 222, Phùng Tập giữ chức Lĩnh quân, thống lĩnh các cánh quân [2] theo Chiêu Liệt đế dời đến Khiêu Đình thuộc huyện Di Đạo lập doanh trại. Hơn 10 ngày sau, quân Thục đại bại,[4] Phùng Tập bị bộ hạ của tướng Ngô là Phan Chương giết chết.[5]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Quận trị nay là Công An, Hồ Bắc
  2. ^ a ă Trần Thọ, tlđd, quyển 45, Thục thư, quyển 15 – Dương Hí truyện
  3. ^ Trần Thọ, tlđd, quyển 32, Thục thư, quyển 2 – Tiên chủ truyện: Tháng 7, mùa thu... tướng Ngô là bọn Lục Nghị, Lý Dị, Lưu A đồn trú Vu, Tỷ Quy; tướng quân Ngô Ban, Phùng Tập từ Vu đánh phá bọn Dị,...
  4. ^ Trần Thọ, tlđd, quyển 32, Thục thư, quyển 2 – Tiên chủ truyện: Hơn 10 ngày sau, Lục Nghị đại phá quân của Tiên chủ ở Khiêu Đình, bọn tướng quân Phùng Tập, Trương Nam đều mất.
  5. ^ Trần Thọ, tlđd, quyển 50, Ngô thư, quyển 10 – Phan Chương truyện: Lưu Bị ra Di Lăng, Chương và Lục Tốn đều ra sức chống lại, bộ hạ của Chương chém bọn hộ quân Phùng Tập của Bị, sát thương rất nhiều,...