Lưu Tông

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Lưu Tông
Phồn thể: 劉琮
Giản thể: 刘琮

Lưu Tông (chữ Hán: 劉琮) là Châu mục Kinh châu đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông kế nghiệp Lưu Biểu ở Kinh châu trong một thời gian ngắn và quy hàng Tào Tháo.

Thân thế[sửa | sửa mã nguồn]

Lưu Tông là con thứ hai của Châu mục Kinh châu Lưu Biểu, người Cao Bình, Sơn Dương[1].

Lưu Tông và anh cả Lưu Kỳ đều là con của người vợ trước đã qua đời của Lưu Biểu[2]. Khi ông trưởng thành, người vợ thứ của cha là Sái phu nhân (em Sái Mạo) đã mang cháu gái gả cho Lưu Tông, vì vậy anh em nhà họ Sái đều ủng hộ Lưu Tông. Lưu Biểu yêu Sái phu nhân nên cũng muốn lập Lưu Tông kế vị làm Châu mục Kinh châu[2].

Được Kinh châu[sửa | sửa mã nguồn]

Ban đầu Lưu Biểu muốn lập Lưu Kỳ kế vị. Sái phu nhân và Sái Mạo – một thuộc hạ của Lưu Biểu – ra sức vận động cho Lưu Tông và gièm pha Lưu Kỳ. Vì vậy Lưu Biểu chuyển sang yêu thương Lưu Tông hơn, định cho Lưu Tông thay mình.

Năm 207, sợ bị họ Sái làm hại, Lưu Kỳ nghe theo lời khuyên của Gia Cát Lượng, bèn xin ra trấn thủ quận Giang Hạ thay Hoàng Tổ.[3]

Năm 208, Lưu Biểu ốm nặng giữa lúc đại quân Tào Tháo đang chuẩn bị tấn công vào Kinh châu. Lưu Kỳ từ Giang Hạ trở về Tương Dương (thủ phủ Kinh châu) thăm cha, nhưng bị Sái Mạo và cháu là Trương Doãn ngăn trở, vì Sái Mạo sợ Lưu Biểu thay đổi ý định. Lưu Kỳ phải trở về Giang Hạ, ít lâu sau Lưu Biểu qua đời, Sái Mạo và Khoái Việt lập Lưu Tông làm Châu mục Kinh châu.

Dâng Kinh châu[sửa | sửa mã nguồn]

Một tháng sau, quân Tào tiến đến Kinh châu. Các thuộc hạ Khoái Việt, Sái Mạo, Phó Tốn khuyên ông đầu hàng Tào Tháo vì lực lượng quân Tào rất mạnh. Lưu Tông ban đầu cũng muốn chống cự nhưng sau đó bị thuyết phục và quyết định hàng Tào.[4]

Khi quân Tào kéo đến Tương Dương, Lưu Tông ra hàng. Tào Tháo phong ông làm Thứ sử Kinh châu (青州刺史) và tước hầu.

Tào Tháo thua trận Xích Bích rút về Bắc, ông cũng đi Hứa Xương. Tào Tháo đề nghị Hán Hiến Đế phong ông làm Gián nghị đại phu (諫議大夫) và Tham quân sự (參軍事).[5]

Không rõ Lưu Tông mất năm nào.

Trong Tam Quốc diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Lưu Tông trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung là con đẻ của Sái phu nhân; theo giả thiết này thì ông chỉ sinh từ năm 190 trở đi, khi Lưu Biểu tới trấn trị Kinh châu và lấy Sái phu nhân. Ông được mô tả gần với sử sách, với kết cục có khác.

Nhà văn La Quán Trung đứng về phe Lưu Bị và phản đối việc Lưu Tông hàng Tào. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, sau khi thu nhận Kinh châu, Tào Tháo trở mặt đổi Lưu Tông làm Thứ sử Thanh châu, bắt cùng Sái phu nhân lên đường đi ngay, rồi sai Vu Cấm mang quân đuổi theo giết chết cả 2 mẹ con.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Lê Đông Phương (2007), Kể chuyện Tam Quốc, NXB Đà Nẵng
  • Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân (2006), Tướng soái cổ đại Trung Hoa, tập 1, NXB Thanh niên.
  • Dịch Trung Thiên (2010), Phẩm Tam Quốc, tập 1, NXB Công an nhân dân.
  • Trần Văn Đức (2008), Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện, NXB Văn học

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Thuộc tỉnh Sơn Đông hiện nay
  2. ^ a ă Dịch Trung Thiên, sách đã dẫn, tr 347
  3. ^ Dịch Trung Thiên, sách đã dẫn, tr 348
  4. ^ Dịch Trung Thiên, sách đã dẫn, tr 359
  5. ^ Pei Songzhi's annotation from The Story of Emperor Wu of Wei (魏武故事) in Records of Three Kingdoms