Sư Toản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Sư Toản
Thông tin cá nhân
Mất264
Giới tínhnam
Nghề nghiệpchỉ huy quân đội, chính khách
Quốc tịchTào Ngụy

Sư Toản (chữ Hán: 师纂, ? – 264) là tướng lĩnh nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đời và sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Không rõ tên tự và quê quán của Sư Toản. Ông là người có tính nóng nảy, ít ân huệ [1], vốn là chủ bộ của quyền thần Tư Mã Chiêu nhà Tào Ngụy, được điều làm Tư mã dưới quyền Chinh tây tướng quân Đặng Ngải [2].

Sư Toản theo Đặng Ngải vượt Âm Bình, cùng Đặng Trung đánh bại quân Thục Hán của do Gia Cát Chiêm chỉ huy ở Miên Trúc [3].

Đặng Ngải vào Thành Đô, thừa chế phong Sư Toản làm thứ sử Ích Châu [4].

Khi Đặng Ngải tự ý làm việc, trái với chỉ lệnh của Tư Mã Chiêu, Sư Toản cùng các tướng Ngụy báo với Tư Mã Chiêu rằng tội bội nghịch của Ngải đã rõ, vì thế Tư Mã Chiêu phát chiếu thư bắt Ngải bỏ xe tù đưa về Lạc Dương [5].

Sau khi Chung Hội làm loạn rồi bị giết, tướng sĩ dưới quyền Đặng Ngải đuổi theo xe tù để cứu ông ta ra. Vệ Quán sai Điền Tục tấn công Ngải ở phía tây Miên Trúc, giết chết cha con ông ta. Không rõ vì sao Sư Toản cũng có mặt ở đấy và ông bị giết cùng với cha con Ngải, thi thể không được nguyên vẹn [1].

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Tam quốc chí quyển 28, Ngụy thư 28 – Đặng Ngải truyện
  • Tấn thư quyển 2, Đế kỷ 2 – Văn đế kỷ

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b Bùi Tùng Chi chú giải Tam quốc chí, tlđd dẫn từ Thế ngữ
  2. ^ Tấn thư, tlđd: Đế sắp phạt Thục... Chinh tây tướng quân Đặng Ngải cho rằng chưa có thời cơ, nhiều lần trình bày kiến nghị khác. Đế lo lắng, sai chủ bộ Sư Toản làm tư mã của Ngải để khuyên bảo ông ta, Ngải bèn phụng mệnh.
  3. ^ Tam quốc chí, tlđd: Thục Vệ tướng quân Gia Cát Chiêm từ Phù về Miên Trúc, bày trận đợi Ngải. Ngải sai bọn con trai Huệ Đường đình hầu Trung ra cánh hữu, bọn Tư mã Sư Toản ra cánh tả. Trung, Toản chiến bất lợi, đều lui về, nói: "Giặc chưa thể đánh." Ngải giận nói: "Khoảng khắc tồn vong, ở một trận này, sao có cái lẽ không thể?" Bèn mắng Trung, Toản, muốn chém họ. Trung, Toản vội quay lại đánh, đại phá kẻ địch, chém đầu Chiêm cùng bọn thượng thư Trương Tuân, tiến quân đến Lạc.
  4. ^ Tam quốc chí, tlđd: Liền dựa vào cố sự của Đặng Vũ, thừa chế bái Thiện làm Hành Phiếu kỵ tướng quân... Lấy Sư Toản lãnh Ích Châu thứ sử...
  5. ^ Tam quốc chí, tlđd: Bọn Chung Hội, Hồ Liệt, Sư Toản đều bạch Ngải làm việc bội nghịch, gây loạn đã rõ. Chiếu thư hạm xa trưng Ngải.