Tào Hồng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Tào Hồng
Tên
Tự Tử Liêm (子廉)
Thông tin chung
Chức vụ Đại tướng
Sinh ?
Mất 233

Tào Hồng (?-233), tự là Tử Liêm là công thần khai quốc nước Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đời[sửa | sửa mã nguồn]

Tào Hồng vốn là cháu đồng tông của Tào Tháo (trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thì Tào Hồng là em họ của Tào Tháo). Năm 190, Tào Nhân chiêu mộ binh sĩ đi chống lại Đổng Trác. Kể từ lúc này Hồng bắt đầu theo phò tá Tào Tháo.

Trong chiến dịch tiêu diệt Đổng Trác, Tào Tháo mở cuộc truy đuổi khi Đổng Trác và vua Hiến Đế, nhưng bị bộ tướng Đổng Trác là Từ Vinh đem quân phục kích ở Huỳnh Dương, đâm chết ngựa của Tháo. Tháo bại trận, rút lui. Tào Hồng đã tình nguyện nhường ngựa cho Tào Tháo và nói rằng:

Thiên hạ có thể không có thuộc hạ, nhưng không thể không có chúa công!

Trong trận Quan Độ, Tào Hồng đã thành công trong việc bảo vệ đường vận lương khỏi các cuộc tấn công của Trương Cáp, Cao Lãm.

Trong thời gian diễn ra trận Hán Trung (trận Định Quân và trận Hán Thủy, năm 219), Hồng cùng với thủ lĩnh người Di (bộ tộc thiểu số) đánh bại quân của Ngô LanLôi Đồng là hai tướng Thục.

Sau khi Tào Tháo mất, Tào Phi (Ngụy Văn Đế) lên thay, vì vốn ghét Tào Hồng nên đã tìm cơ hội hại Hồng. Ông bị bắt giam chỉ vì gia khách của ông phạm tội. Sau đó ông được Biện phu nhân cứu nhưng tài sản và chức tước bị cách tuột cả. Sau khi Tào Phi mất, Tào Duệ (Ngụy Minh Đế) lên thay, Hồng được trả lại chức tước, bổng lộc, mất năm 233.

Gia đình[sửa | sửa mã nguồn]

Chú bác:

  • Tào Đỉnh (曹鼎), bác Tào Hồng, giữ chức Thượng thư lệnh.
  • Tào Du (曹瑜), bác họ Tào Hồng, giữ chức Liệt hầu, Vệ tướng quân.

Con cái:

  • Tào Phức (曹馥), tập tước của cha.
  • Tào Chấn (曹震), phong Liệt hầu.
  • Tào thị (曹氏), vợ Tuân Xán (荀粲), có sắc đẹp, chết sớm.

Trong Tam quốc diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Tào Hồng được biết đến nhiều trong trận Đồng Quan. Tào Tháo hạ lệnh cho ông và Từ Hoảng giữ ải Đồng quan trong mười ngày. Vì bị Mã Siêu khích thách đánh, Tào Hồng nổi nóng ra đánh và bị thất bại. Tào Tháo nổi giận vì mới chín ngày đã mất cửa quan, hạ lệnh chém Hồng. Các tướng vào can mới tha cho.

Sau đó Tào Tháo bị thua trận, chạy phải cắt cả râu quẳng cả áo. May sao có Tào Hồng đến cứu. Tào Tháo than:

Nếu ta chém Tào Hồng thì giờ đã chết dưới tay Mã Siêu rồi

Bèn trọng thưởng cho Tào Hồng.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]