Nhạc Tiến

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Nhạc Tiến
Tên
Tự Văn Khiêm (文謙)
Thông tin chung
Chức vụ Võ tướng của Tào Tháo
Sinh ?
Dương Bình
Mất 218

Nhạc Tiến (chữ Hán: 樂進; ?-218) là một võ tướng dưới quyền Tào Tháo thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tuy bề ngoài có phần thấp bé, nhưng ông rất dũng mãnh trên chiến trường. Ông tham gia vào nhiều trận đánh chống lại Lã Bố, Lưu Bị và phần tử quân Khăn Vàng. Ông cũng góp công lớn trong việc bảo vệ Hợp Phì từ đại quân của Tôn Quyền vào năm 208.

Trần Thọ, tác giả của Tam Quốc Chí, xếp Nhạc Tiến vào hàng 5 võ tướng giỏi nhất nước Nguỵ, cùng với Trương Liêu, Từ Hoảng, Vu Cấm, Trương Cáp.

Cuộc đời và sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Nhạc Tiến sinh ra ở Dương Bình Vệ Quốc (陽平衛國) tự là Văn Khiêm, nay thuộc huyện Thanh Phong, Hà Nam), có rất ít tư liệu nói về Nhạc Tiến trước khi ông gia nhập quân Tào Tháo. Tuy bề ngoài thấp bé nhưng ông rất dũng cảm, góp công lớn ở nhiều trận đánh chỗng Lã Bố, Lưu Bị...

Ông cũng đã tham gia vào trận Quan Độ. Trận chiến đã kéo dài nhiều tháng cho đến khi Tào Tháo biết lương thực của quân Viên Thiệu chứa hết ở Ô Sào, do Thuần Vu Quỳnh coi giữ. Tào Tháo cùng Nhạc Tiến dẫn 5000 quân (gồm cả kị binh lẫn quân bộ) đánh bất ngờ vào Ô Sào. Nhạc Tiến đã giết Thuần Vu Quỳnh trong trận đánh này.

Sau khi Viên Thiệu thua trận và chết vào năm 202, Tào Tháo tiếp tục tấn công các con của Viên Thiệu ở Ký ChâuU Châu. Nhạc Tiến lập nhiều chiến công, nên sau đó được thăng chức.

Sau khi Tào Tháo thất trận ở Xích Bích và phải rút quân, Nhạc Tiến được giao bảo vệ Hợp Phì cùng với Trương LiêuLí Điển khỏi đại quân Tôn Quyền với 200.000 binh lính. Được lệnh của Tào Tháo, Nhạc Tiến ở lại giữ thành, còn Lí Điển và Trương Liêu dẫn 800 quân tấn công Tôn Quyền ở Tiêu Diêu. Bị phục kích bất ngờ, quân Ngô thiệt hại nặng và phải rút về. Sau trận nay, Nhạc Tiến được thăng chức lên Tả tướng quân (右將軍).

Nhạc Tiến qua đời vào năm 218. Con trai ông là Nhạc Lâm cũng là một võ tướng xuất sắc của nhà Ngụy, được phong làm thái thú Dương Châu (楊州).

Nhạc Tiến trong Tam Quốc diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Nhạc Tiến xuất hiện lần đầu ở hồi 5. Nhạc Tiến là tướng đầu tiên gia nhập Tào Tháo khi ông đang chiêu binh tập mã chống lại Đổng Trác.

Ở hồi 68, trong một lần giao chiến với quân Ngô dọc bờ sông Nhu Tu, Nhạc Tiến tế ngựa đánh tay đôi với Lăng Thống. Tào Hưu bên Tào bắn trộm ngựa Lăng Thống, hất tướng này bị ngã xuống đất. Nhạc Tiến vác giáo lại đâm, nhưng bị Cam Ninh bắn tên trúng trán ngã ngựa. Nhạc Tiến được cứu đem về chữa trị, nhưng từ đó ông không xuất hiện trong truyện nữa.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]