Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Phòng Pháp chế
* Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng
*'''[[Bộ Tham mưu (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Bộ Tham mưu]]'''
** Tham mưu trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Lê Đức Thái]]
**Phó Tham mưu trưởng: Thiếu tướng Lê Văn Thạo
**Phó Tham mưu trưởng: Đại tá Phạm Xuân Diệu
**Phó Tham mưu trưởng: Đại tá Trương Thế Tuân
*'''[[Cục Chính trị (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Cục Chính trị]]'''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.bienphongvietnam.vn/bd-bien-phong-viet-nam/truyen-thong-bo-doi-bien-phong/201-tt05.html|title = Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng 50 năm xây dựng và trưởng thành}}</ref> Thành lập: [[23]]/[[4]]/[[1959]] ({{số năm theo năm và ngày|1959|4|23}})
**Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Anh Tuấn
**Phó Chủ nhiệm: Thiếu tướng Lê Như Đức
**Phó Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Quốc Cường
**Phó Chủ nhiệm: Thượng tá Nguyễn Xuân Bách
*'''[[Cục Hậu cần (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Cục Hậu cần]]'''
**Cục trưởng:
**Chính ủy: Đại tá Đồng Ngọc Luân
**Phó Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
**Phó Cục trưởng: Đại tá Sa Văn Tâm
*'''[[Cục Kỹ thuật (Quân đội nhân dân Việt Nam)|Cục Kỹ thuật]]'''
**Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Đình Quân
**Phó Cục trưởng: Đại tá Trần Văn Tâm

Trình đơn chuyển hướng