Thành viên:Trungda/Tham gia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tham gia chủ yếu

Lịch sử Việt Nam

Giai đoạn, sự kiện lịch sử, triều đại

Bản mẫu: Lịch sử Việt Nam, Bản mẫu: Danh sách vua Việt Nam, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Hồng Bàng, Bản mẫu:Hùng Vương, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời An Dương Vương, Bản mẫu:Vua nhà Thục, Bản mẫu:Hai Bà Trưng, Bản mẫu:Bắc thuộc, Bản mẫu:Vua Việt Nam thời Bắc thuộc, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc lần 1, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc lần 2, Bản mẫu:Vua nhà Tiền Lý, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc lần 3, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Tự chủ, Bản mẫu:Vua Việt Nam thời Tự chủ, Bản mẫu:Họ Khúc, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Ngô, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Đinh, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Lý, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Trần, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc lần 4, Bản mẫu:Khởi nghĩa Lam Sơn, Bản mẫu:Công thần khai quốc nhà Hậu Lê, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Lê sơ, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Mạc, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Lê trung hưng, Bản mẫu:Lịch sử Việt Nam thời Nguyễn độc lập, Bản mẫu:Các cuộc nổi dậy thời Nguyễn độc lập, Bản mẫu:Lịch sử ngoại giao Việt Nam

Nhân vật

Lịch sử Trung Quốc

Giai đoạn, sự kiện lịch sử, triều đại

Nhân vật

(Các vua và chư hầu thuộc tông thất nhà Chu trùng tên: Cơ Ban, Cơ Bình, Cơ Chỉ, Cơ Dã, Cơ Di, Cơ Di Ngô, Cơ Đồi, Cơ Gia, Cơ Hà, Cơ Hi, Cơ Hỉ, Cơ Hòa, Cơ Hồ, Cơ Hưng, Cơ Khứ Tật, Cơ Kiêu, Cơ Nghi Cữu, Cơ Ngọ, Cơ Ninh, Cơ Sắc, Cơ Sóc, Cơ Thắng, Cơ Thân, Cơ Tiệp, Cơ Tương, Cơ Trịnh, Cơ Vũ, Cơ Xứng)

Lịch sử Nga

Pyotr Đại đế**

Văn học

Thuỷ hử, Hậu Thuỷ hử, Trọng Tương vấn Hán, Sự tích con thạch sùng*, Danh sách các thủ lĩnh Lương Sơn Bạc, Thi Nại Am, La Quán Trung, Ngô Thừa Ân, Tào Tuyết Cần, Hoàng Lê nhất thống chí, Danh sách sự kiện hư cấu trong Tam Quốc diễn nghĩa

Thương mại

Âm nhạc, thể thao, giải trí

Khác

Tham gia hạn chế

Sử Việt Nam

Hồng Bàng, Lý Tự Tiên, nhà Lý, Ngô Thì Nhậm, Nam quốc sơn hà, Cao Biền, An Dương Vương, Lê Tương Dực, Lê Uy Mục, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Trăn, Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Phúc Khoát, Cao Lỗ, Bắc thuộc, Hai Bà Trưng, Giang Văn Minh, Lê Hiển Tông, Bùi Cầm Hổ, Nguyễn Phi Khanh, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Trịnh Sâm, Quang Toản, Trần Nhật Duật, Gò Đống Đa, Minh Mạng, Trần Khánh Dư, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Loạn 12 sứ quân, Hạng Lang, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung, Lý Nhân Tông, Sĩ Nhiếp, Việc an táng Quang Trung, Phạm Thị Trân, Tiền Việt Nam, Nguyễn Trung Trực, Đỗ Thanh Nhơn, Đô đốc Lộc, Đô đốc Tuyết, Lê Văn Duyệt, Cuộc nổi dậy Lê Văn Khôi, Nguyễn Ánh, Minh Mạng, Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc lần 3, Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 2, Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3, Hành chính Đại Việt thời Lê sơ, Khoa bảng Việt Nam, Quân sự nhà Lý, Chiến tranh Việt-Xiêm (1833-1834), Nguyễn Nhữ Lãm, Lê Cảnh Tuân, Bùi Bá Kỳ, Linh Lang, Hoằng Chân, Chiêu Văn, Ngoại giao Việt Nam thời Tây Sơn, Hoàng Hoa Thám.

Sử Trung Quốc

Lịch sử Trung Quốc, Vua Vũ nhà Hạ, Khổng Giáp, Tử Sản, Nhà Tân, Mân (Thập quốc), Trận Thành Bộc, Mã Viện, Tam Quốc, Trận Xích Bích, Gia Cát Lượng, Tiêu Hà, Hung Nô, Triệu Cao, Lý Tư, Lã Hậu, Nước Tần, Nhà Hán, Hán Cao Tổ, Hậu Triệu, Cổ Thục, Đát Kỷ, Bao Tự, Chu Văn Vương, Tư Mã Viêm, Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu, Tư Mã Ý, Hạ (thập lục quốc), Tây Tần, Sử ký, Tả truyện, nhà Hậu Chu, Ngụy Diên, Đường Thái Tông, nhà Chu, Nam Hán, Lưu Nghiễm, Nam Đường, Lý Biện, Lý Cảnh, Sở (Thập quốc), Bắc Hán, Lưu Mân, Tiêu bản: Lịch sử Trung Quốc, Xuân Thu, Chiến Quốc, Nhà Bắc Tề, Sử Triều Nghĩa.

Văn học

thơ Đường, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hoàng Hạc Lâu (thơ Thôi Hiệu), Cao Bá Quát

Khác

Caesar, Gianfranco Zola, Chiếc giày vàng châu Âu, Thương mại điện tử, Ải Chi Lăng, vương, Hoàng đế, Hà Nội, Tín dụng thư, Cleopatra VII, Chăm pa, Vô Tích, Sông Hoàng Phố, Mafia, Chợ Việt Nam.

Con số đáng nhớ