Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Mở rộng/Khoa học cơ bản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Physical sciences, 1350[sửa mã nguồn]

Science, 10[sửa mã nguồn]

Astronomy, 277[sửa mã nguồn]

Basics, 5[sửa mã nguồn]

Astrometry, 88[sửa mã nguồn]

 1. Trắc lượng học thiên thể
 2. Angular resolution
 3. Cosmic distance ladder
 4. Thị sai
 5. Photometry (astronomy)
Celestial sphere, 83
 1. Hệ tọa độ thiên văn
  1. Xích vĩ
  2. Xích kinh
 2. Xích đạo thiên cầu
 3. Thiên cầu
 4. Điểm phân
 5. Hoàng đạo
 6. Chân trời
 7. Thiên để
 8. Điểm chí
 9. Star chart
 10. Thiên đỉnh
 11. Cung Hoàng Đạo
Constellations, 70
IAU constellations, 65
 1. Chòm sao
 2. Tiên Nữ (chòm sao)
 3. Bảo Bình (chòm sao)
 4. Thiên Ưng (chòm sao)
 5. Thiên Đàn (chòm sao)
 6. Bạch Dương (chòm sao)
 7. Ngự Phu
 8. Mục Phu
 9. Lộc Báo
 10. Cự Giải (chòm sao)
 11. Lạp Khuyển
 12. Đại Khuyển
 13. Tiểu Khuyển
 14. Ma Kết (chòm sao)
 15. Thuyền Để
 16. Thiên Hậu (chòm sao)
 17. Nhân Mã (chòm sao)
 18. Tiên Vương
 19. Kình Ngư
 20. Thiên Cáp
 21. Hậu Phát
 22. Nam Miện
 23. Bắc Miện
 24. Ô Nha
 25. Cự Tước
 26. Nam Thập Tự
 27. Thiên Nga (chòm sao)
 28. Hải Đồn
 29. Thiên Long
 30. Tiểu Mã
 31. Ba Giang
 32. Song Tử (chòm sao)
 33. Vũ Tiên (chòm sao)
 34. Trường Xà
 35. Hiết Hổ
 36. Sư Tử (chòm sao)
 37. Tiểu Sư
 38. Thiên Thố
 39. Thiên Bình (chòm sao)
 40. Sài Lang
 41. Thiên Miêu
 42. Thiên Cầm (chòm sao)
 43. Kỳ Lân (chòm sao)
 44. Xà Phu
 45. Lạp Hộ
 46. Phi Mã
 47. Anh Tiên
 48. Song Ngư (chòm sao)
 49. Nam Ngư
 50. Thuyền Vĩ
 51. La Bàn (chòm sao)
 52. Thiên Tiễn
 53. Cung Thủ (chòm sao)
 54. Thiên Yết (chòm sao)
 55. Thuẫn Bài
 56. Cự Xà
 57. Lục Phân Nghi
 58. Kim Ngưu (chòm sao)
 59. Tam Giác (chòm sao)
 60. Nam Tam Giác
 61. Đại Hùng
 62. Tiểu Hùng
 63. Thuyền Phàm
 64. Xử Nữ (chòm sao)
 65. Hồ Ly
Chinese constellations, 5
 1. Chòm sao Trung Quốc cổ đại
  1. Chu Tước
  2. Bạch Hổ (tứ tượng)
  3. Huyền Vũ
  4. Thanh Long (tứ tượng)

Astronomical objects, 74[sửa mã nguồn]

Celestial mechanics, 20[sửa mã nguồn]

Galactic astronomy and Extragalactic astronomy, 32[sửa mã nguồn]

Observational astronomy, 3[sửa mã nguồn]

Physical cosmology, 14[sửa mã nguồn]

Planetary science, 8[sửa mã nguồn]

Stellar astronomy, 33[sửa mã nguồn]

Chemistry, 361[sửa mã nguồn]

Basics, 49[sửa mã nguồn]

Analytical chemistry, 6[sửa mã nguồn]

Chemical substances, 257[sửa mã nguồn]

Chemical elements, 144[sửa mã nguồn]

Basics, 6
 1. Nguyên tố hóa học
 2. Danh sách nguyên tố hóa học
 3. Số nguyên tử
 4. Nguyên tử khối
 5. Bảng tuần hoàn
 6. Chu kỳ (bảng tuần hoàn)
Chemical element groups, 20
 1. Kim loại
 2. Kim loại kiềm
 3. Kim loại kiềm thổ
 4. Họ lantan
 5. Họ Actini
 6. Kim loại chuyển tiếp
 7. Á kim
 8. Halogen
 9. Khí hiếm
 10. Nhóm nguyên tố 3
 11. Nhóm nguyên tố 4
 12. Nhóm nguyên tố 5
 13. Nhóm nguyên tố 6
 14. Nhóm nguyên tố 12
 15. Nhóm Bo
 16. Nhóm nguyên tố 14
 17. Nhóm nitơ
 18. Chu kỳ nguyên tố 1
 19. Chu kỳ nguyên tố 2
 20. Chu kỳ nguyên tố 3
Chemical elements, 118
 1. Hydro (H)
 2. Heli (He)
 3. Liti (Li)
 4. Berili (Be)
 5. Bo (B)
 6. Cacbon (C)
 7. Nitơ (N)
 8. Ôxy (O)
 9. Flo (F)
 10. Neon (Ne)
 11. Natri (Na)
 12. Magie (Mg)
 13. Nhôm (Al)
 14. Silic (Si)
 15. Phốtpho (P)
 16. Lưu huỳnh (S)
 17. Clo (Cl)
 18. Argon (Ar)
 19. Kali (K)
 20. Canxi (Ca)
 21. Scandi (Sc)
 22. Titan (Ti)
 23. Vanadi (V)
 24. Crom (Cr)
 25. Mangan (Mn)
 26. Sắt (Fe)
 27. Coban (Co)
 28. Niken (Ni)
 29. Đồng (Cu)
 30. Kẽm (Zn)
 31. Gali (Ga)
 32. Gecmani (Ge)
 33. Asen (As)
 34. Selen (Se)
 35. Brom (Br)
 36. Krypton (Kr)
 37. Rubiđi (Rb)
 38. Stronti (Sr)
 39. Yttri (Y)
 40. Zirconi (Zr)
 41. Niobi (Nb)
 42. Molypden (Mo)
 43. Tecneti (Tc)
 44. Rutheni (Ru)
 45. Rhodi (Rh)
 46. Paladi (Pd)
 47. Bạc (Ag)
 48. Cadimi (Cd)
 49. Indi (In)
 50. Thiếc (Sn)
 51. Antimon (Sb)
 52. Telua (Te)
 53. Iốt (I)
 54. Xenon (Xe)
 55. Xêsi (Cs)
 56. Bari (Ba)
 57. Lantan (La)
 58. Xeri (Ce)
 59. Praseodymi (Pr)
 60. Neodymi (Nd)
 61. Promethi (Pm)
 62. Samari (Sm)
 63. Europi (Eu)
 64. Gadolini (Gd)
 65. Terbi (Tb)
 66. Dysprosi (Dy)
 67. Holmi (Ho)
 68. Erbi (Er)
 69. Thuli (Tm)
 70. Ytterbi (Yb)
 71. Luteti (Lu)
 72. Hafni (Hf)
 73. Tantan (Ta)
 74. Wolfram (W)
 75. Rheni (Re)
 76. Osmi (Os)
 77. Iridi (Ir)
 78. Platin (Pt)
 79. Vàng (Au)
 80. Thủy ngân (Hg)
 81. Tali (Tl)
 82. Chì (Pb)
 83. Bismut (Bi)
 84. Poloni (Po)
 85. Astatin (At)
 86. Radon (Rn)
 87. Franxi (Fr)
 88. Radi (Ra)
 89. Actini (Ac)
 90. Thori (Th)
 91. Protactini (Pa)
 92. Urani (U)
 93. Neptuni (Np)
 94. Plutoni (Pu)
 95. Americi (Am)
 96. Curi (Cm)
 97. Berkeli (Bk)
 98. Californi (Cf)
 99. Einsteini (Es)
 100. Fermi (Fm)
 101. Mendelevi (Md)
 102. Nobeli (No)
 103. Lawrenci (Lr)
 104. Rutherfordi (Rf)
 105. Dubni (Db)
 106. Seaborgi (Sg)
 107. Bohri (Bh)
 108. Hassi (Hs)
 109. Meitneri (Mt)
 110. Darmstadti (Ds)
 111. Roentgeni (Rg)
 112. Copernixi (Cn)
 113. Nihoni (Nh)
 114. Flerovi (Fl)
 115. Moscovi (Mc)
 116. Livermori (Lv)
 117. Tennessine (Ts)
 118. Oganesson (Og)

Chemical compounds, 65[sửa mã nguồn]

Chemical mixtures, 19[sửa mã nguồn]

Pharmacy, 2[sửa mã nguồn]

Earth science, 262[sửa mã nguồn]

General, 1[sửa mã nguồn]

Cartography, 2[sửa mã nguồn]

Natural disasters, 6[sửa mã nguồn]

Earth, 165[sửa mã nguồn]

Geomorphology, 58[sửa mã nguồn]

Biomes, 26[sửa mã nguồn]

Pedology (soil study), 3[sửa mã nguồn]

Air, 61[sửa mã nguồn]

Climatology, 7[sửa mã nguồn]
Meteorology, 45[sửa mã nguồn]

Water, 27[sửa mã nguồn]

Physics, 364[sửa mã nguồn]

 1. Vật lý học
 2. Thù hình
 3. Thí nghiệm Rutherford
 4. Thẩm thấu
 5. Lý thuyết trường lượng tử
 6. Viễn thám
 7. Phân rã alpha
 8. Nhiệt độ không tuyệt đối
 9. Quá trình đoạn nhiệt
 10. Hiệu ứng bươm bướm
 11. Chuyển động Brown
 12. Phân rã beta
 13. Classical element
 14. Vành nhật hoa
 15. Khối lượng riêng
 16. Electronvolt
 17. Kính hiển vi điện tử
 18. Tương tác cơ bản
 19. Hạt sơ cấp
 20. Sắt từ
 21. Graviton
 22. Động cơ nhiệt
 23. Nước nặng
 24. Thủy phân
 25. Chất cách điện
 26. Tầng điện li
 27. Số Mach
 28. Thang độ cứng Mohs
 29. Từ quyển
 30. Đá vỏ chai
 31. Đại lượng vật lý
 32. Máy bơm
 33. PH
 34. Tiến động
 35. Máy tính lượng tử
 36. Khúc xạ
 37. Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn
 38. Con mèo của Schrödinger
 39. Sự kiện Tunguska
 40. Du hành thời gian
 41. Hiệu điện thế
 42. Bước sóng
 43. Lỗ sâu
 44. Nhiệt bay hơi
 45. Tên lửa đạn đạo
 46. Hằng số hấp dẫn
 47. Áp suất hơi
 48. Vật đen
 49. Chất điện li
 50. Thấu kính hấp dẫn
 51. Bán kính nguyên tử
 52. Hằng số Boltzmann
 53. Lý sinh học
 54. Động cơ vĩnh cửu
 55. Điểm sương
 56. Hiệu ứng Compton
 57. Độ dẫn nhiệt
 58. Độ hòa tan
 59. Năng lượng ion hóa
 60. Vành đai bức xạ Van Allen
 61. Thủy lực học
 62. Từ thông
 63. Định luật Boyle-Mariotte
 64. Khí lý tưởng
 65. Vận tốc góc
 66. Con lắc Foucault
 67. Thuyết địa tâm
 68. Củng điểm quỹ đạo
 69. Metronome
 70. Hơi nước
 71. Nam châm điện
 72. Định luật hai nhiệt động lực học
 73. Chu kỳ quỹ đạo
 74. Đèn huỳnh quang
 75. First law of thermodynamics
 76. Trao đổi nhiệt
 77. Nhiệt dung
 78. Chất dẫn điện
 79. Hấp phụ
 80. Thuyết nhật tâm
 81. Lửa thánh Elmo
 82. Lực đẩy Archimedes
 83. Nội năng
 84. Vật lý thiên văn
 85. Phản xạ
 86. Sóng biển
 87. Độ từ thẩm
 88. Độ cứng
 89. Trường phái nguyên tử
 90. Spin
 91. Vật lý lý thuyết
 92. Bán trục lớn
 93. Chân trời sự kiện

Fundamental physics concepts, 20[sửa mã nguồn]

 1. Biên độ
 2. Nguyên tử
 3. Năng lượng
  1. Sự tương đương khối lượng-năng lượng
  2. Bảo toàn năng lượng
 4. Trường (vật lý)
 5. Lực
  1. Tương tác hấp dẫn
  2. Tương tác mạnh
  3. Tương tác yếu
 6. Vật chất
 7. Công suất
 8. Bức xạ
  1. Bức xạ ion hóa
 9. Không gian
 10. Không-thời gian
 11. Thời gian
  1. Thời gian Planck
  2. Hệ thống đo lường Planck
 12. Chân không

Atomic, molecular, and optical physics, 28[sửa mã nguồn]

Electromagnetism, 47[sửa mã nguồn]

Mechanics, 66[sửa mã nguồn]

 1. Cơ học
  1. Khí động lực học
  2. Cơ học môi trường liên tục
  3. Động lực học
  4. Chuyển động học
  5. Cơ học đất
  6. Tĩnh học
  7. Lưu biến học
 2. Dao động
  1. Dao động tử điều hòa
Classical mechanics, 24[sửa mã nguồn]
 1. Cơ học cổ điển
 2. Hệ quy chiếu
 3. Ma sát
 4. Impulse (physics)
 5. Quán tính
 6. Động năng
 7. Khối lượng
 8. Mô men quán tính
 9. Động lượng
 10. Chuyển động
  1. Gia tốc
  2. Các định luật về chuyển động của Newton
  3. Tốc độ
  4. Vận tốc
 11. Thế năng
 12. Quay
  1. Mô men động lượng
  2. Lực ly tâm
  3. Lực hướng tâm
  4. Hiệu ứng Coriolis
 13. Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton
 14. Mô men lực
 15. Trọng lượng
 16. Công (vật lý học)
Solid mechanics, 9[sửa mã nguồn]
 1. Cơ học vật rắn
 2. Mô đun đàn hồi
 3. Độ bền mỏi
 4. Lực đàn hồi
 5. Định luật Hooke
 6. Biến dạng dẻo
 7. Stiffness
 8. Sức bền vật liệu
 9. Ứng suất
Fluid mechanics, 12[sửa mã nguồn]
 1. Cơ học chất lưu
 2. Nguyên lý Bernoulli
 3. Buoyancy
 4. Đối lưu
 5. Khuếch tán
 6. Động lực học chất lưu
 7. Thủy tĩnh học
 8. Phương trình Navier-Stokes
 9. Số Reynolds
 10. Sức căng bề mặt
 11. Dòng chảy rối
 12. Độ nhớt
Quantum mechanics, 10[sửa mã nguồn]
 1. Cơ học lượng tử
  1. Thuyết sắc động lực học lượng tử
  2. Điện động lực học lượng tử
 2. Rối lượng tử
 3. Xuyên hầm lượng tử
 4. Nguyên lý bất định
 5. Nguyên lý loại trừ Pauli
 6. Phương trình Schrödinger
 7. Hàm sóng
 8. Lưỡng tính sóng-hạt
Statistical mechanics, 1[sửa mã nguồn]
 1. Cơ học thống kê

Nuclear physics, 9[sửa mã nguồn]

Particle physics, 43[sửa mã nguồn]

Theory of relativity, 5[sửa mã nguồn]

Thermodynamics, 10[sửa mã nguồn]

Waves, 13[sửa mã nguồn]

Measurement, 76[sửa mã nguồn]

Angle, 3[sửa mã nguồn]

Dimension, 24[sửa mã nguồn]

Electromagnetism, 10[sửa mã nguồn]

Mechanics, 11[sửa mã nguồn]

Quantity, 5[sửa mã nguồn]

Amount of Substance, 2
 1. Amount of substance
 2. Mol
Data, 3
 1. Byte
 2. Bit
 3. Baud
Radioactivity, 3
 1. Becquerel
 2. Gray (đơn vị)
 3. Sievert (đơn vị)
Temperature, 3
 1. Độ Celsius
 2. Độ Fahrenheit
 3. Kelvin
Other, 1
 1. Decibel