Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Ban chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI
Communist Party of Vietnam flag.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhiệm kỳ 18/1/2011 – hiện tại
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000262.000000262 ngày
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh
Nội khối Bộ chính trị: 16 ủy viên
Ban bí thư: 11 ủy viên
Quân ủy Trung ương: 7 ủy viên thường vụ
Ủy viên 175 ủy viên và 25 dự khuyết

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI hay còn được gọi Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trung ương Đảng khóa XI là cơ quan do Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI bầu ra vào ngày 18/1/2011.

Ban chấp hành Trung ương khóa XI gồm các Ủy viên chính thức và dự khuyết với nhiệm kỳ dự kiến tới tháng 1/2016.

Tại Đại hội Đai biểu Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc khóa XI, các đại biệu tham dự đã bầu 218 ứng viên cho 175 ghế ủy viên chính thức và bầu 61 ứng viên cho 25 ghế ủy viên dự khuyết.

Chiều ngày 18/1/2011 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 diễn rã tháng 7/2011 với nhiệm vụ giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Các hội nghị Trung ương Đảng[sửa | sửa mã nguồn]

Hội nghị
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Tóm lược
1 18/1/2011 1 ngày Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư. 14 ủy viên Bộ chính trị và 5 ủy viên Ban bí thư với Bộ trưởng Bộ Công An Lê Đức AnhThường trực Ban Bí thư được Hội nghị bầu. Hội nghị cũng bầu Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
2 4-10/7/2011 7 ngày Hội nghị thông qua danh sách nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI. Thảo luận quan điểm về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
3 6-10/10/2011 5 ngày Hội nghị xác định kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2011-2016. Quyết định việc ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm.
4 26-31/12/2011 6 ngày Ban hành Nghị quyết của Trung ương "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020". Hội nghị xem xét thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011. Bầu bổ sung 3 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI.
5 7-15/5/2012 9 ngày Hội nghị tổng kết việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban. Tái lập Ban Nội chính Trung ương, lập ban nội chính ở các tỉnh uỷ, thành ủy, giao Bộ Chính trị quyết định cụ thể. Cải cách tiền lương tới năm 2020.
6 1-15/10/2012 15 ngày Hội nghị đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tại Hội nghị đã Bộ chính trị quyết định đề nghị Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật với 1 ủy viên Bộ chính trị. "Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá."[1] Hội nghị quyết định thành lập Ban Kinh tế Trung ương.
7 2-11/5/2013 10 ngày Hội nghị đã bầu bổ sung Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện NhânPhó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng bổ sung vào Ban Bí thư khóa XI.
8 30/9-9/10/2013 10 ngày Hội nghị quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tổ chức. Thảo luận và bổ sung nhiều vấn đề quan trọng trong việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Hội nghị thống nhất tiếp tục đổi mới kinh tế trong 2 năm 2014-2015.
9 8-14/5/2014 7 ngày Hội nghị thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng. Tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4. Hội nghị đồng ý tổ chức Đảng bộ Ngoài nước trực thuộc Trung ương do Ban Bí thư quản lý. Theo dõi sát tình hình vụ giàn khoan HD-981.
10 5-12/1/2015 8 ngày Hội nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XII gửi Đảng bộ góp ý. Lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị.
11 4-7/5/2015 4 ngày Hội nghị đề ra phương án nhân sự cho Trung ương Đảng khóa XII. Thông qua việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng. Thảo luận xem xét việc tổ chức chính quyền địa phương. Chấp thuận dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các ban Đảng Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Đảng
Trung ương
Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Ban Tổ chức Trung ương Trưởng Ban
Tổ chức Trung ương
Hồ Đức Việt Ủy viên Bộ chính trị khóa X 18/1-8/2/2011
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000021.00000021 ngày
Tô Huy Rứa Ủy viên Bộ Chính trị 8/2/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000241.000000241 ngày
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Trung ương
Ngô Văn Dụ Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
18/1/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000262.000000262 ngày
Ban Tuyên giáo Trung ương Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương
Tô Huy Rứa Ủy viên Bộ Chính trị 18/1-8/2/2011
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000021.00000021 ngày
Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
8/2/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000241.000000241 ngày
Hội đồng Lý luận Trung ương Chủ tịch Hội đồng
Lý luận Trung ương
Tô Huy Rứa Ủy viên Bộ Chính trị 18/1-28/3/2011
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000069.00000069 ngày
Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
28/3/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000193.000000193 ngày
Ban Dân vận Trung ương Trưởng ban
Dân vận Trung ương
Hà Thị Khiết Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Trung ương Đảng
18/1/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000262.000000262 ngày
Văn phòng Trung ương Đảng Chánh Văn phòng
Trung ương Đảng
Ngô Văn Dụ Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
18-19/1/2011
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000001.0000001 ngày
Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Hồ Mẫu Ngoạt Ủy viên Trung ương Đảng 19/1-5/7/2011
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000167.000000167 ngày
Phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng
Chánh Văn phòng
Trung ương Đảng
Trần Quốc Vượng Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Trung ương Đảng
5/7/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000094.00000094 ngày
Ban Nội chính Trung ương Trưởng ban
Nội chính Trung ương
Nguyễn Bá Thanh Ủy viên Trung ương Đảng 28/12/2012-13/2/2015
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000047.00000047 ngày
Mất khi đang tại nhiệm
Quyền Trưởng ban
Nội chính Trung ương
Phan Đình Trạc Ủy viên Trung ương Đảng 13/2/2015-nay
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000236.000000236 ngày
Ban Đối ngoại Trung ương Trưởng ban
Đối ngoại Trung ương
Hoàng Bình Quân Ủy viên Trung ương Đảng 18/1/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000262.000000262 ngày
Ban Kinh tế Trung ương Trưởng ban
Kinh tế Trung ương
Vương Đình Huệ Ủy viên Trung ương Đảng 28/12/2012-nay
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000283.000000283 ngày
Báo Nhân Dân Tổng Biên tập
Báo Nhân dân
Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
18/1-8/2/2011
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000021.00000021 ngày
Nguyễn Hữu Thuận Ủy viên Trung ương Đảng 8/2/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000241.000000241 ngày

Đảng bộ trực thuộc Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Các Đảng bộ được tình từ đại hội đảng bộ

Đảng bộ
trực thuộc
Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Đảng bộ Quân đội Trung ương Bí thư Nông Đức Mạnh Ủy viên Bộ Chính trị khóa X
Tổng bí thư khóa X
22/9/2010-18/1/2011
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000118.000000118 ngày
Nguyễn Phú Trọng Ủy viên Bộ chính trị
Tổng bí thư
19/1/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000262.000000262 ngày
Đảng uỷ Công an Trung ương Bí thư Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ chính trị 17/10/2010-30/8/2011
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000317.000000317 ngày
Trần Đại Quang Ủy viên Bộ chính trị
Bộ trưởng Bộ Công An
30/8/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000038.00000038 ngày
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bí thư Trương Quang Nghĩa Ủy viên Trung ương Đảng 20/11/2010-26/6/2011
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000218.000000218 ngày
Bùi Văn Cường Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết 26/6/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000103.000000103 ngày
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Bí thư Nguyễn Minh Quang Ủy viên Trung ương Đảng 24/12/2010-18/8/2011
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000237.000000237 ngày
Đào Ngọc Dung Ủy viên Trung ương Đảng 18/8/2011-nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000050.00000050 ngày
Đảng bộ Ngoài nước Bí thư Lê Dân 16/9/2014-nay
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000021.00000021 ngày
Đảng bộ được thành lập 10/7/2014

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay còn được gọi đảng bộ tỉnh, thành phố là những đảng bộ trực thuộc Trung ương Đảng, do Trung ương Đảng quản lý, giám sát.

Ủy viên Trung ương chính thức[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ và tên Chức vụ khi được bầu Quê quán Năm sinh Chức vụ hiện tại
1 Hoàng Tuấn Anh UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng 1952
2 Lê Hồng Anh UVBCT, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Kiên Giang 1949 UVBCT, Thường trực Ban Bí thư
3 Lê Thị Thu Ba UVTWĐ, UVTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh 1956 Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương
4 Hà Ban Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Quảng Nam 1957

Phó Trưởng ban Tổ chức TW (từ 2/2015)

5 Bùi Quang Bền Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Kiên Giang 1955 Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an [2]
6 Dương Thanh Bình Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Cà Mau 1961
7 Nguyễn Hòa Bình Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Quảng Ngãi 1958 Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
8 Nguyễn Thái Bình UVTWĐ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trà Vinh 1954 Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức TW
9 Nguyễn Thanh Bình Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1957 Phó Trưởng ban Tổ chức TW
10 Nguyễn Văn Bình Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phú Thọ 1961 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11 Phan Thanh Bình UVTWDK, Thành ủy viên, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh An Giang 1960
12 Trương Hòa Bình UVTWĐ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Long An 1955 BTTWĐ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao
13 Lương Ngọc Bính Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Quảng Bình 1955
14 Huỳnh Minh Chắc Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Sóc Trăng 1955
15 Lê Chiêm Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 5 Quảng Nam 1958 Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN
16 Đỗ Văn Chiến UVTWDK, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang 1962 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (từ 3/2015)
17 Hà Ngọc Chiến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 1957 Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (09/4/2015)
18 Võ Minh Chiến UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Sóc Trăng 1956

Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (24 tháng 03 năm 2015)

19 Mai Văn Chính UVTWDK, Bí thư Tỉnh ủy Long An Long An 1961 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (25/3/2015)
20 Phạm Minh Chính Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Thanh Hóa 1958 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (09/4/2015)
21 Phạm Thị Hải Chuyền UVTWĐ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bắc Giang 1952 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
22 Nguyễn Thành Cung UVTWĐ, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN Tây Ninh 1953 Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
23 Đinh Văn Cương UVTWĐ, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc Hà Nam 1952 Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
24 Hà Hùng Cường UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vĩnh Phúc 1953
25 Lương Cường Trung tướng, Chính ủy Quân khu 3 Phú Thọ 1957 Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN (7/2011)
26 Nguyễn Quốc Cường UVTWĐ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bắc Giang 1952
27 Nguyễn Xuân Cường Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hà Nội 1959 Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
28 Nguyễn Thị Doan UVTWĐ, Phó Chủ tịch nước Hà Nam 1951
29 Ngô Văn Dụ BTTWĐ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Vĩnh Phúc 1947 UVBCT, BTTWĐ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
30 Đào Ngọc Dung UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Hà Nam 1962 Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương
31 Đinh Tiến Dũng Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Ninh Bình 1961

Bộ trưởng Bộ Tài chính (từ 5/2013)

32 Mai Tiến Dũng Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Hà Nam 1959 Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam
33 Nguyễn Chí Dũng Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Hà Tĩnh 1960 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02/2014)
34 Nguyễn Tấn Dũng UVBCT, Thủ tướng Chính phủ Cà Mau 1949
35 Phan Xuân Dũng UVTWDK, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quốc hội Hà Tĩnh 1960 Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ-Môi trường Quốc hội
36 Trần Trí Dũng Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trà Vinh 1959
37 Trịnh Đình Dũng UVTWĐ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Vĩnh Phúc 1956 Bộ trưởng Bộ Xây dựng
38 Võ Văn Dũng UVTWDK, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Bạc Liêu 1960 Phó trưởng Ban Nội chính Trung Ương (02/10/2015)
39 Mai Thế Dương UVTWĐ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bắc Cạn 1954 Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
40 Vũ Đức Đam UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Hải Dương 1963 Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 11/2013)
41 Trần Đơn Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 Long An 1957 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7
42 Lê Hữu Đức Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phú Thọ 1955 Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
43 Phạm Xuân Đương Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nam Định 1956 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương
44 Lò Văn Giàng Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Điện Biên 1956 Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (3/2015)
45 Nguyễn Văn Giàu UVTWĐ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam An Giang 1957 Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội
46 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tây Ninh 1956
47 Phạm Hồng Hà Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Nam Định 1958 Thứ trưởng Bộ Xây dựng (từ 2/2015)
48 Hoàng Trung Hải UVTWĐ, Phó Thủ tướng Chính phủ Thái Bình 1959
49 Lê Thanh Hải UVBCT, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang 1950
50 Nguyễn Đức Hải Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Quảng Nam 1961 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ 11/1/2015)
51 Trần Lưu Hải UVTWĐ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phú Thọ 1953 Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương
52 Trần Văn Hằng UVTWĐ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nghệ An 1953 Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
53 Phùng Quốc Hiển UVTWĐ, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Phú Thọ 1958
54 Nguyễn Văn Hiến UVTWĐ, Phó Đô đốc Hải quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân Ninh Bình 1954 Đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
55 Đặng Văn Hiếu UVTWĐ, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Ninh Bình 1953 Thượng tướng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an
56 Dương Đức Hòa Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 2 Phú Thọ 1955 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 2
57 Nguyễn Thị Thanh Hòa UVTWĐ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bắc Ninh 1954
58 Phương Minh Hòa UVTWĐ, Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Hà Nội 1955 Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN
59 Bùi Thị Minh Hoài UVTWDK, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Hà Nam 1965 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
60 Vũ Huy Hoàng UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Công thương Hải Phòng 1953
61 Vũ Ngọc Hoàng UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Quảng Nam 1953 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
62 Vương Đình Huệ UVTWĐ, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nghệ An 1957 Trưởng ban Kinh tế Trung ương (12/2012)
63 Nguyễn Sinh Hùng UVBCT, Phó Thủ tướng Thường trực Nghệ An 1946 UVBCT, Chủ tịch Quốc hội
64 Phạm Xuân Hùng UVTWĐ, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN Nam Định 1953 Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN
65 Trần Quốc Huy Bí thư Tỉnh ủy Đắc Nông Tây Ninh 1955
66 Đinh Thế Huynh UVTWĐ, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Nam Định 1953 UVBCT, BTTWĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
67 Nguyễn Tấn Hưng UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Bình Phước 1955
68 Thuận Hữu Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Hà Tĩnh 1958 Tổng Biên tập Báo Nhân Dân
69 Nguyễn Tuấn Khanh UVTWĐ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương An Giang 1954
70 Nguyễn Doãn Khánh Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phú Thọ 1956 Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (2/2013)
71 Trương Quang Khánh UVTWĐ, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Quảng Nam 1953 Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
72 Hà Thị Khiết BTTWĐ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Tuyên Quang 1950
73 Phùng Thanh Kiểm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lạng Sơn 1958 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn
74 Vũ Trọng Kim UVTWĐ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đà Nẵng 1953
75 Tô Lâm Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Hưng Yên 1957 Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
76 Ngô Xuân Lịch UVTWĐ, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN Hà Nam 1954 BTTWĐ, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN
77 Đào Tấn Lộc UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Phú Yên 1953 Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
78 Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 1955
79 Uông Chu Lưu UVTWĐ, Phó Chủ tịch Quốc hội Hà Tĩnh 1955
80 Trương Thị Mai UVTWĐ, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội Quảng Bình 1958
81 Trần Thanh Mẫn UVTWDK, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Hậu Giang 1962 Bí thư Thành ủy Thành phố Cần Thơ
82 Châu Văn Minh Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thừa Thiên - Huế 1961 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
83 Nguyễn Tuấn Minh UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 1953 Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
84 Phạm Bình Minh UVTWĐ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nam Định 1959

Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

85 Trần Bình Minh Phó Tổng Giám đốc VTV Hưng Yên 1958 Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
86 Trần Văn Minh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 1955 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (8/2011)
87 Bùi Văn Nam Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nam Định 1955

Thứ trưởng Bộ Công an (từ 8/2013)

88 Nguyễn Phương Nam Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 Cà Mau 1957 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 9
89 Nguyễn Văn Nên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Tây Ninh 1957 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
90 Nguyễn Thị Kim Ngân UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bến Tre 1954 UVBCT (05/2013), BTTWĐ, Phó Chủ tịch Quốc hội
91 Phạm Quang Nghị UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Thanh Hóa 1949
92 Trương Quang Nghĩa Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Quảng Nam 1958

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương (từ 2/2015)

93 Phạm Quý Ngọ Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Thái Bình 1954
94 Hồ Mẫu Ngoạt Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nghệ An 1956 Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư
95 Trần Thế Ngọc Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Tiền Giang 1955
96 Nguyễn Thiện Nhân UVTWĐ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trà Vinh 1953 UVBCT (05/2013), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (05/09/2013)
97 Hà Sơn Nhin UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Gia Lai 1954
98 Mai Văn Ninh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá Thanh Hóa 1957 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (11/2014)
99 Vũ Văn Ninh UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nam Định 1955 Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
100 Nguyễn Thị Nương UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Cao Bằng 1955 Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội kiêm Phó trưởng ban Tổ chức TW
101 Nguyễn Đình Phách UVTWĐ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Hưng Yên 1954

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (2/2013)

102 Cao Đức Phát UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định 1956
103 Mai Quang Phấn UVTWĐ, Trung tướng, Chính ủy Quân khu 4 Thanh Hóa 1953 Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN (3/2012)
104 Nguyễn Thành Phong Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Bến Tre 1962 Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
105 Tòng Thị Phóng BTTWĐ, Phó Chủ tịch Quốc hội Sơn La 1954 UVBCT, Phó Chủ tịch Quốc hội
106 Lê Hữu Phúc UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Quảng Trị 1954
107 Nguyễn Hạnh Phúc Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Thái Bình 1959 Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
108 Nguyễn Xuân Phúc UVTWĐ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Quảng Nam 1954 UVBCT, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc
109 Võ Văn Phuông UVTWDK, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Tây Ninh 1960 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (8/2015)
110 Giàng Seo Phử UVTWĐ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lào Cai 1951
111 Ksor Phước UVTWĐ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Gia Lai 1954
112 Lê Thanh Quang Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 1960
113 Nguyễn Minh Quang UVTWĐ, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương Hà Tĩnh 1953 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường
114 Trần Đại Quang UVTWĐ, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Ninh Bình 1956 UVBCT, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên
115 Hoàng Bình Quân UVTWĐ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Thái Bình 1959
116 Lê Hoàng Quân UVTWĐ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương 1953
117 Nguyễn Quân Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Bình 1955 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
118 Nguyễn Tấn Quyên UVTWĐ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Trà Vinh 1953 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
119 Bùi Thanh Quyến UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Hải Dương 1956
120 Nguyễn Văn Quynh UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hải Phòng 1953
121 Tô Huy Rứa UVBCT, BTTWĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Thanh Hóa 1947 UVBCT, BTTWĐ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
122 Trương Tấn Sang UVBCT, Thường trực Ban Bí thư Long An 1949 UVBCT, BTTWĐ, Chủ tịch nước
123 Phan Văn Sáu Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đồng Tháp 1959 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
124 Nguyễn Bắc Son UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hà Nội 1953 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW
125 Hồ Xuân Sơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Quảng Trị 1956
126 Huỳnh Ngọc Sơn UVTWĐ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đà Nẵng 1951 Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội
127 Nguyễn Thanh Sơn UVTWDK, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 1960 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ 11/1/2015)
128 Thào Xuân Sùng UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Sơn La 1958 Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
129 Lê Vĩnh Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Đồng Tháp 1958 Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương (12/2013),Thứ trưởng Bộ Nội vụ
130 Tạ Ngọc Tấn UVTWĐ, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Phú Thọ 1954 Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (3/2011)
131 Ngô Thị Doãn Thanh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Hà Nội 1957 Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương (11/3/2015)
132 Nguyễn Bá Thanh UVTWĐ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 1953 Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương (Tháng 1/2013), Phó Trưởng ban thường trực BCĐ TW về phòng chống tham nhũng

Đã mất ngày 13-02-2015

133 Phùng Quang Thanh UVBCT, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Nội 1949 UVBCT, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
134 Nguyễn Văn Thành Bí thư Thành ủy Hải Phòng Ninh Bình 1957 Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (12/2014)
135 Trần Đình Thành UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu 1955 Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
136 Nguyễn Thế Thảo UVTWĐ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bắc Ninh 1952
137 Đinh La Thăng UVTWĐ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Nam Định 1960 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
138 Nguyễn Xuân Thắng Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nghệ An 1957 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
139 Sơn Minh Thắng Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Trà Vinh 1960

Phó Bí thư Tỉnh Sóc Trăng (từ 3/2014), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ (28/09/2015)

140 Đào Trọng Thi UVTWĐ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục - Thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội Hải Phòng 1951
141 Nguyễn Ngọc Thiện Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên - Huế 1959

Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

142 Nguyễn Văn Thiện Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Bình Định 1954
143 Đặng Thị Ngọc Thịnh UVTWDK, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Quảng Nam 1959 Phó Chánh văn Phòng Trung ương Đảng (24 tháng 03 năm 2015).
144 Nguyễn Văn Thông Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 1956 Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (3/2013)
145 Niê Thuật UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Đăk Lăk 1956
146 Võ Văn Thưởng UVTWDK, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Vĩnh Long 1970

Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 04/2014)

147 Huỳnh Văn Tí UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 1956 Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2/2015)
148 Nguyễn Thị Kim Tiến UVTWDK, Thứ trưởng Bộ Y tế Hà Tĩnh 1959 Bộ trưởng Bộ Y tế
149 Nguyễn Xuân Tiến Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Thừa Thiên Huế 1958 Bí thư Tỉnh ủy (20/09/2014)
150 Bùi Văn Tỉnh Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Hòa Bình 1958 Bí thư Tỉnh ủy (1/2014)
151 Phan Đình Trạc Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nghệ An 1958 Phó Trưởng ban Thường trực, điều hành Ban Nội chính Trung ương(21/1/2015)
152 Huỳnh Phong Tranh UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Hậu Giang 1955 Tổng Thanh tra Chính phủ
153 Lò Mai Trinh Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Điện Biên 1957
154 Nguyễn Phú Trọng UVBCT, Chủ tịch Quốc hội Hà Nội 1944 Tổng Bí thư
155 Đào Việt Trung Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Nam 1959 Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
156 Mai Thế Trung UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Bình Dương 1954
157 Nguyễn Thế Trung UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Nghệ An 1953
158 Võ Tiến Trung Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng - Bộ Quốc phòng Quảng Nam 1954 Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng - Bộ Quốc phòng
159 Mai Trực Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khánh Hòa 1958 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
160 Bế Xuân Trường Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1 Cao Bằng 1957 Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN
161 Trần Cẩm Tú Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Tĩnh 1961 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
162 Nông Quốc Tuấn Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bắc Cạn 1963 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ (6/2012)
163 Đặng Ngọc Tùng UVTWĐ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Quảng Ngãi 1952
164 Trần Văn Túy Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 1957 Phó Trưởng ban Tổ chức TW (từ 2/2015)
165 Đỗ Bá Tỵ UVTWĐ, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN Hà Nội 1954 Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
166 Nguyễn Hữu Vạn Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Thái Bình 1956 Tổng Kiểm toán Nhà nước (6/2013)
167 Nguyễn Sáng Vang Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang 1957 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ 5/3/2015)
168 Nguyễn Hoàng Việt UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương An Giang 1953
169 Võ Trọng Việt Trung tướng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam Hà Tĩnh 1957 Trung tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam
170 Bùi Quang Vinh UVTWĐ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 1953 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
171 Triệu Tài Vinh UVTWDK, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hà Giang 1968
172 Nguyễn Chí Vịnh Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thừa Thiên Huế 1957 Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
173 Phạm Văn Vọng Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 1957 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ 11/1/2015)
174 Lê Quý Vương Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phú Thọ 1956 Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
175 Trần Quốc Vượng UVTWĐ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Thái Bình 1953 BTTWĐ (5/2013), Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ủy viên Trung ương Dự khuyết[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ và tên Chức vụ khi được bầu Quê quán Năm sinh Chức vụ hiện tại
1. Chu Ngọc Anh UVTWDK, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hà Nội 1965 Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (4/2013).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (14/9/2015)

2. Nguyễn Xuân Anh Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Đà Nẵng 1976 Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng (4/2014).
3. Tất Thành Cang Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 2, TP Hồ Chí Minh;

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (9/2012)

Long An 1971 Phó Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh (14/06/2014)
4. Nguyễn Tân Cương Đại tá, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 Hà Nam 1966 Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 4 (11/2014).
5. Bùi Văn Cường Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hải Dương 1965 Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (6/2012)
6. Nguyễn Phú Cường Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Bình Dương 1967 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2014); Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai (30/9/2015)
7. Nguyễn Công Định Tỉnh ủy viên tỉnh Bến Tre, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre Bến Tre 1967 Đã mất ngày 3-7-2012
8. Trần Hồng Hà Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương Hà Tĩnh 1963
9. Ngô Đông Hải Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân, Bí thư Thị ủy An Nhơn, Bình Định Bình Định 1970 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (7/2014)
10. Điểu K'Ré UVTWDK, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Đăk Nông 1968 Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
11. Hầu A Lềnh UVTWDK, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai Lào Cai 1973 Phó bí thư tỉnh uỷ Lào Cai (21/7/2015); Phó ban chỉ đạo Tây Bắc (9/2015)
12. Bh'Riu Liếc Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 1965
13. Nguyễn Hồng Lĩnh UVTWDK, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Long An 1964 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14. Lâm Văn Mẫn Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Sóc Trăng 1970 Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (9/2012)
15. Phạm Hoài Nam Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng vùng 4, Quân chủng Hải quân Khánh Hòa 1967 Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân (2015)
16. Nguyễn Thanh Nghị Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh Cà Mau 1976 Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (3/2014)
17. Phùng Xuân Nhạ Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hưng Yên 1963 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
18. Trần Lưu Quang Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh Tây Ninh (20/6/2011). Tây Ninh 1967 Bí thư tỉnh uỷ Tây Ninh (7/2015)
19. Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình Ninh Bình 1967 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (8/2013)
20. Trần Sỹ Thanh Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk,

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (6/2012)

Nghệ An 1971 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ 13/02/2015)
21. Nguyễn Văn Thể Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Đồng Tháp Năm 2012, Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp. Đồng Tháp 1966 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (6/2013)
22. Nguyễn Khắc Toàn Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 1970
23. Nguyễn Thị Tuyến Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, TP Hà Nội Hà Nội 1971 Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XV (3/4/2015)
24. Nguyễn Đắc Vinh Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nghệ An 1972 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
25. Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang An Giang 1970 Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang (1/2014)

Bộ Chính trị[sửa | sửa mã nguồn]

16 ủy viên chính thức:

 1. Trương Tấn Sang;
 2. Phùng Quang Thanh;
 3. Nguyễn Tấn Dũng;
 4. Nguyễn Sinh Hùng;
 5. Lê Hồng Anh;
 6. Lê Thanh Hải;
 7. Tô Huy Rứa;
 8. Nguyễn Phú Trọng;
 9. Phạm Quang Nghị;
 10. Trần Đại Quang;
 11. Tòng Thị Phóng;
 12. Ngô Văn Dụ;
 13. Đinh Thế Huynh;
 14. Nguyễn Xuân Phúc;
 15. Nguyễn Thiện Nhân (bổ sung từ tháng 05/2013);
 16. Nguyễn Thị Kim Ngân (bổ sung từ tháng 05/2013).
Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng

Ban Bí thư[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Nguyễn Phú Trọng: Tổng Bí thư
 2. Trương Tấn Sang: Chủ tịch nước
 3. Lê Hồng Anh (BCT): Thường trực Ban Bí thư (từ tháng 7 năm 2011)
 4. Tô Huy Rứa (BCT): Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
 5. Ngô Văn Dụ (BCT): Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 6. Đinh Thế Huynh (BCT): Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương
 7. Ngô Xuân Lịch: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
 8. Trương Hòa Bình: Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam
 9. Hà Thị Khiết: Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương
 10. Nguyễn Thị Kim Ngân: Phó Chủ tịch Quốc hội (từ tháng 7 năm 2011)
 11. Trần Quốc Vượng (bổ sung từ tháng 05/2013): Chánh Văn phòng Trung ương.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI