Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
::::::::{{xóa công kích}} [[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 15:59, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:::::::::Tôi không rõ lắm quý thành viên đang đề cập đến việc thù hằn gì? Nhưng mong quý thành viên đừng công kích tôi. Tôi không mong đưa ra TNCBQV vì những việc nhỏ nhặt này. Thân ái. – [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|thảo luận]]) 16:02, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
::::::::::Mày đưa bố mày ra TNCBQV hộ cái. Nhiều anh em ức chế với cái trò rình mò từng cái sửa đổi của mày lắm rồi đấy, để im cho họ đóng góp. Loại mày rúc mặt 20/24 trên này thì còn tinh tướng thôi, đi làm mà còn giữ cái tính này, chắc được một tuần thì đồng nghiệp nó cho về cõi niết bàn rồi. Lượn lẹo quen xác. [[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 16:04, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:::Đơn giản có thể là người Đức gốc Việt, cũng giống như anh bạn sỏi cả 2 thứ ngôn ngữ Nguyentrongphu. {{redacted|tấn công cá nhân}} [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 15:51, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:Muốn bịt miệng tôi thì xóa phức cho rồi xóa làm gì có một đoạn vậy. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 15:57, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)

Trình đơn chuyển hướng