Wikipedia:Bạn có biết/2019

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

 

Bạn có biết:
2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011
2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019


Tuần 1 lần 1

Cáo nhỏ Bắc Mỹ

Tuần 1 lần 2

Hùng hoàng

Tuần 2 lần 1

Tuần 2 lần 2

Christian Pulisic

Tuần 3 lần 1

Bảng màu Narmer

Tuần 3 lần 2

Quả cây đàn hương

Tuần 4 lần 1

Lông chim

Tuần 4 lần 2

Lông chim

Tuần 5 lần 1

Cây cơm cháy

Tuần 5 lần 2

Tùy Văn Đế

Tuần 6 lần 1

Eugenia Charles

Tuần 6 lần 2

Christopher Paolini

Tuần 7 lần 1

Thương hiệu bia Bắc Triều Tiên

Tuần 7 lần 2

Sambo

Tuần 8 lần 1

Trẻ mồ côi

Tuần 8 lần 2

Ed Skrein

Tuần 9 lần 1

Margaret Atwood

Tuần 9 lần 2

Ramesses VI

Tuần 10 lần 1

Félicette

Tuần 10 lần 2

Félicette

Tuần 11 lần 1

Minh Mạng

Tuần 11 lần 2

Một người ăn xin

Tuần 12 lần 1

Logo của World Wide Web

Tuần 12 lần 2

Jerome Powell