Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Trương Văn Thiết]]|age={{birth date and age|df=yes|1995|6|7}}|caps=0|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Viettel|Viettel]]|clubnat=VIE|latest=v. {{fb|KSA}}, 2 tháng 9 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Đoàn Văn Hậu]]|age={{birth date and age|df=y|1999|4|19}}|caps=27|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2016)|Hà Nội]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 8 năm 2021<sup>INJ</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Lê Văn Xuân]]|age={{birth date and age|df=yes|1999|2|27}}|caps=10|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2016)|Hà Nội]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 8 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Dương Thanh Hào]]|age={{birth date and age|df=y|1991|6|23}}|caps=150|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Topenland Bình Định|Topeland Bình Định]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Nguyễn Minh Tùng]]|age={{birth date and age|df=y|1992|8|9}}|caps=32|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa|Đông Á Thanh Hóa]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Phạm Xuân Mạnh]]|age={{birth date and age|df=y|1996|2|9}}|caps=1|goals=0|club=[[Sông Lam Nghệ An F.C.|Sông Lam Nghệ An]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Đỗ Thanh Thịnh]]|age={{birth date and age|df=y|1998|8|18}}|caps=0|goals=0|club=[[SHB Đà Nẵng F.C.|SHB Đà Nẵng]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Lý Công Hoàng Anh]]|age={{birth date and age|df=y|1999|9|1}}|caps=1|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh|Hồng Lĩnh Hà Tĩnh]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 8 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Nguyễn Hai Long]]|age={{birth date and age|df=y|2000|8|27}}|caps=1|goals=0|club=[[Than Quảng Ninh F.C.|Than Quảng Ninh]]|clubnat=VIE|latest=v. {{fb|JOR}}, 31 tháng 5 năm 2021}} <sup>INJ</sup>
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Võ Huy Toàn]]|age={{birth date and age|df=y|1993|3|15}}|caps=89|goals=1|club=[[Hồ Chí Minh City F.C.|Hồ Chí Minh City]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Tô Văn Vũ]]||age={{birth date and age|df=y|1993|10|20}}|caps=0|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương|Becamex Bình Dương]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Đặng Anh Tuấn]]|age={{birth date and age|df=y|1994|8|1}}|caps=0|goals=0|club=[[SHB Đà Nẵng F.C.|SHB Đà Nẵng]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}

Bảng chọn điều hướng