Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Trương Văn Thiết]]|age={{birth date and age|df=yes|1995|6|7}}|caps=0|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Viettel|Viettel]]|clubnat=VIE|latest=v. {{fb|KSA}}, 2 tháng 9 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Đoàn Văn Hậu]]|age={{birth date and age|df=y|1999|4|19}}|caps=27|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2016)|Hà Nội]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 8 năm 2021<sup>INJ</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Lê Văn Xuân]]|age={{birth date and age|df=yes|1999|2|27}}|caps=10|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2016)|Hà Nội]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 8 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Dương Thanh Hào]]|age={{birth date and age|df=y|1991|6|23}}|caps=150|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Topenland Bình Định|Topeland Bình Định]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Nguyễn Minh Tùng]]|age={{birth date and age|df=y|1992|8|9}}|caps=32|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa|Đông Á Thanh Hóa]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Phạm Xuân Mạnh]]|age={{birth date and age|df=y|1996|2|9}}|caps=1|goals=0|club=[[Sông Lam Nghệ An F.C.|Sông Lam Nghệ An]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Đỗ Thanh Thịnh]]|age={{birth date and age|df=y|1998|8|18}}|caps=0|goals=0|club=[[SHB Đà Nẵng F.C.|SHB Đà Nẵng]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Lý Công Hoàng Anh]]|age={{birth date and age|df=y|1999|9|1}}|caps=1|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh|Hồng Lĩnh Hà Tĩnh]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 8 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Nguyễn Hai Long]]|age={{birth date and age|df=y|2000|8|27}}|caps=1|goals=0|club=[[Than Quảng Ninh F.C.|Than Quảng Ninh]]|clubnat=VIE|latest=v. {{fb|JOR}}, 31 tháng 5 năm 2021}} <sup>INJ</sup>
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Võ Huy Toàn]]|age={{birth date and age|df=y|1993|3|15}}|caps=89|goals=1|club=[[Hồ Chí Minh City F.C.|Hồ Chí Minh City]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Tô Văn Vũ]]||age={{birth date and age|df=y|1993|10|20}}|caps=0|goals=0|club=[[Câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương|Becamex Bình Dương]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[Đặng Anh Tuấn]]|age={{birth date and age|df=y|1994|8|1}}|caps=0|goals=0|club=[[SHB Đà Nẵng F.C.|SHB Đà Nẵng]]|clubnat=VIE|latest=Tập luyện tháng 5 năm 2021}}