Thành viên:Đạt Ngọc Lý

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Gia nhập: 17 tháng 5 năm 2018

Lịch

Tin tức

Boris Johnson
Boris Johnson

Đang diễn ra: Biểu tình tại Hồng Kông; Biểu tình tại Iran; Cuộc điều tra luận tội Donald Trump

Ngày này năm xưa

Bài chi tiết: 15 tháng 12
Itsukushimajinja-5.jpg

15 tháng 12: Ngày Chè Quốc tế; Ngày Tuyên ngôn nhân quyền tại Hoa Kỳ; ngày Vương quốc tại Hà Lan.

Wikipedia:Quyền tác giả

Box

Flag-map of the world (2018).pngThành viên này chuyên các bài viết về thế giới (tất cả mọi mặt).
Wikipedia extended confirmed.svgThành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Wikipedia:Quyền tác giả
6.200+Thành viên này đã có hơn 6.200 sửa đổi trên Wikipedia.

  1. ^ Niên hiệu Quang Thiệu còn kéo dài đến (1526) đồng thời với Niên hiệu Thống Nguyên
  2. ^ Nhà Mạc, 66 năm (1527-1595). Từ 1533 về sau xem như một ngụy triều, đến 1677 thì mất hẳn
  3. ^ Nhà Tây Sơn (1788-1802) 14 năm, kinh đô Phú Xuân
  4. ^ Nhà Nguyễn (1802-1945), 143 năm